Золочівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Мета діяльності: забезпечення поліпшення або відновлення якості життєдіяльності для сімей, дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб.

Основним завданням ЗРЦСССДМ є: участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики та реабілітації

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ:

 • Раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обстави6нах
 • Соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах
 • Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів
 • Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка ваг7ітних жінок та жінок з новонародженими дітьми
 • Пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та опікунських сімей
 • Соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, молоді та членів їх сімей
 • Соціально-психологічна підтримка дітей та молоді з функціональними обмеженнями
 • Соціально-профілактична робота щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам, подолання їх наслідків у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, формування навичок здорового способу життя
 • Надання соціальних послуг та соціальний патронаж неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання без позбавлення волі, з випробувальним терміном чи звільнилися з місць позбавлення волі

ОСНОВНІ ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ:

 • психологічні
 • соціально-медичні
 • юридичні
 • соціально-медичні
 • соціально-економічні
 • інформаційні

Користувачі послуг центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді –

СІМ’Ї:

 • сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно: у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, його перебування у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфікуванням, насильством у сім’ї, безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і негативними стосунками в сім’ї, безробіттям одного з членів сім’ї;
 • багатодітні сім’ї;
 • сім’ї, в яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • неповнолітні одинокі матері (батьки), яким потрібна підтримка;
 • сім’ї, члени яких перебувають чи перебували на державному утриманні;
 • прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опікунські сім’ї.

ДІТИ:

 • діти з прийомних родин та вихованці дитячих будинків сімейного типу, опікунських сімей;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з функціональними обмеженнями;
 • діти, яким встановлено діагноз щодо ВІЛ-інфікування;
 • неповнолітні, які повернулися з місць позбавлення волі;
 • неповнолітні, які відбувають покарання без позбавлення волі, з випробувальним терміном;
 • діти, які постраждали від насильства або жорстокого поводження.

МОЛОДЬ:

 • молодь, яка повернулася з місць позбавлення волі;
 • молоді люди, які відбувають покарання без позбавлення волі, з випробувальним терміном;
 • наркозалежна молодь, у тому числі, яка споживає наркотики ін’єкційним шляхом
 • учнівська та студентська молодь.

На базі Золочівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді функціонують спеціалізовані формування, а саме:

 • служба соціальної підтримки сімей;
 • мобільний консультативний пункт соціальної роботи у сільській місцевості;
 • школа волонтерів;
 • інформаційно-ресурсний центр;
 • консультативний пункт у пологовому відділенні та жін6очій консультації.

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ОКРЕМИМ СОЦІАЛЬНИМ ГРУПАМ:

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

 • відбір, підготовка потенційних прийомних батьків та батьків вихователів;
 • соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
 • сприяння створенню умов для розвитку дитини у новому сімейному оточені, допомога у налагоджені взаємовідносин у родині як запорука успішного функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;
 • допомога у підготовці дитини до сімейного життя;
 • сприяння відновленню стосунків із біологічними батьками і родичами;
 • надання юридичних консультацій, допомога в оформленні документів (заяв, скарг, позовів, субсидій тощо);
 • виконання функцій посередника між прийомною сім’єю, дитячим будинком сімейного типу та громадою, суспільством.

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

 • виявлення, облік, соціальне інспектування, здійснення соціального супроводу;
 • сприяння навчанню та розвитку дитини;
 • представництво інтересів та захист прав дитини;
 • сприяння відновленню контактів між батьками і дітьми, які перебувають в інтернатних закладах;
 • посередництво у конфлікті всередині сім’ї, з родичами, сусідами тощо;
 • навчання батьків навичкам догляду за дитиною;
 • організація медичного обстеження або догляду за дитиною;
 • посередництво між батьками та адміністраціями установ та закладами;
 • допомога в оформленні документів (заяв, скарг, позовів, субсидій тощо);
 • сприяння поліпшенню матеріального становища родини.

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
з профілактики раннього соціального сирітства

 • запобігання відмовам матерів від новонароджених дітей;
 • надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на збереження родинних стосунків між дитиною і матір’ю, сім’єю;
 • реінтеграція дитини у сімейне оточення (рідні, опікунські сім’ї, всиновлення, влаштування у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу), здійснення соціального супроводу жінки, яка має намір відмовитися від дитини або змінила своє рішення;
 • формування засад усвідомленого та відповідального батьківства.

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
для молоді у підготовці до сімейного життя, усвідомленого батьківства

 • проведення тренінгів, лекцій, бесід з основ сімейного життя, спрямованих на поширення засад відповідального, усвідомленого батьківства;
 • індивідуальне та подружнє консультування.

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Здійснення соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо щодо випускників інтернатних закладів:

 • надання комплексних правових соціально-педагогічних, соціально-психологічних послуг;
 • здійснення заходів, спрямованих на сприяння здобуттю дитиною освіти, фаху (формування позитивної мотивації до навчання та свідомого вибору професії);
 • здійснення заходів, спрямованих на формування у дитини навичок самостійного життя;
 • сприяння в оформленні державних допомог, пенсій, пільг;
 • забезпечення захисту майнових і житлових прав та інтересів дітей;
 • представлення інтересів дитини в суді та в органах виконавчої влади;
 • проведення психологічної діагностики, психологічної корекції, психологічного консультування;
 • сприяння пошуку, поверненню та отриманню житла, направлення до соціального гуртожитку.

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
щодо профілактичної роботи в дитячому та молодіжному середовищі

 • проведення просвітницької роботи, спрямованої на:– формування здорового способу життя;– профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, у тому числі ВІЛ/СНІД;– інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних речовин, алкоголю та тютюнових виробів;– збереження репродуктивного здоров’я та підготовку до усвідомленого батьківства;

  – інформування про наслідки соціально-небезпечних хвороб.

 • розповсюдження інформаційно-рекламних матеріалів з питань формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, профілактики негативних явищ та правопорушень;
 • юридичні консультації щодо захисту прав дитини, надання соціальної допомоги;
 • правова освіта (профілактика правопорушень тощо).

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
неповнолітнім, молодим людям, які відбувають покарання без позбавлення волі, з випробувальним терміном чи звільнилися з місць позбавлення волі

 • надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, психологічних, юридичних, інформаційних послуг;
 • надання допомоги в оформленні правових документів, відновленні прав на житло, сприяння попередньому вирішенню питань, пов’язаних з реєстрацією та проживанням в обраному населеному пункті, працевлаштуванням або навчанням після звільнення;
 • психологічна допомога у відновленні соціальних функцій та адаптації до умов життя після звільнення з установ виконання покарань;
 • сприяння налагодженню зв’язків з родиною та з найближчим оточенням
 • консультування щодо збереження та підтримки здоров’я;
 • забезпечення інформаційно-довідковою та соціально-рекламною продукцією.

Адреса: м. Золочів, вул. В. Чорновола, 3, каб. 316; тел. (03-265) 4-24-55;
е-mail: zrcssdm@ukr.net

Залишити відповідь

Next Post

У Львові розпочався четвертий міжнародний симпозіум МАСС-4

28 червня 2011 року у Львові розпочався четвертий міжнародний симпозіум МАСС-4 на тему «Методи застосування комп’ютерної хімії». Учасників з України і світу приймає Національний університет «Львівська політехніка», в головному корпусі якого й проходить симпозіум. Для участі у конференції зголосилися науковці з України, Франції, Росії, Німеччини, Чехії, Канади, США, Китаю, Мексики, […]