Золочівське відділення Фонду соціального страхування

01 серпня 2017 року розпочав свою діяльність Фонд соціального страхування України.
Для обслуговування страхувальників та застрахованих осіб Золочівського району створено Золочівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області шляхом об’єднання Золочівської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Золочівському районі.
На обліку у Золочівському відділенні перебуває 3590 страхувальників.
Основними завданнями Фонду соціального страхування України, у тому числі і Золочівського відділення є:
1) реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у цих сферах;
2) надання матеріального забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною; допомога по вагітності та пологах; допомога на поховання, крім поховання пенсіонерів, безробітних);

Так, з початку 2017 року Золочівським відділенням профінансовано 1040 заявок страхувальників, а це 3243 листки непрацездатності на суму 6 млн. 852 тис. грн.
3) надання страхових виплат (компенсація втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності; одноразова допомога потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого); допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності);
У випадку, коли працівник отримав стійку втрату працездатності (інвалідність, або відсоток втрати професійної працездатності) Фонд відшкодовує потерпілому або членам сім’ї загиблого частину втраченого заробітку і проводить страхові виплати. На сьогоднішній день у Золочівському відділенні Фонду на обслуговуванні знаходиться 110 особових справ потерпілих, яким за 9 місяців 2017 року виплачено страхових виплат на суму 1 млн. 453 тис грн.
4) надання соціальних послуг (оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм);
За 9 місяців 2017 року послуги з відновлювального лікування (медичної реабілітації) у Золочівському районі отримали 11 застрахованих осіб.
З метою реалізації нових підходів у наданні соціальних послуг в цьому році прийнято надзвичайно важливу постанову правління Фонду соціального страхування України, якою впроваджуються принципово новий механізм забезпечення застрахованих осіб – лікуванням після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів: Це постанова №39 від 13.07.2017р. «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України». Цей Порядок вступає в дію з 1 січня 2018 року.
Згідно нового Порядку застрахована особа має право вільного вибору реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань.
5) надання страхових витрат на медичну та соціальну допомогу (медико-соціальна реабілітація потерпілих на виробництві, що передбачає медикаментозне та санаторно-курортне лікування, різні види догляду за інвалідами, забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, тощо);
Якщо працівник потерпів на виробництві (про що складено відповідні акти) необхідно якнайшвидше реабілітувати людину і відновити її працездатність та можливість повноцінно знайти себе в суспільстві.
Для цього передбачене за кошти Фонду:
– цілеспрямоване лікування потерпілого;
– надання медикаментів;
– протезування;
– забезпечення засобами пересування (інвалідні візки);
На ці завдання Золочівським відділенням за 9 місяців 2017 року затрачено 46,5 тис. грн.
– забезпечення автомобілями;
Станом на сьогодні 6 інвалідів від трудового каліцтва в Золочівському районі отримали автомобілі від Фонду;
– перенавчання в спеціальних центрах;
– санаторно-курортне лікування.
6) забезпечення здійснення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам закладами охорони здоров’я;
7) здійснення контролю за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосування в установленому законодавством порядку фінансових санкцій та накладення адміністративних штрафів;
За 9 місяців 2017 року спеціалістами відділення проведено 53 перевірки страхувальників, за результатами яких неприйнято до зарахування витрат на суму 10,7 тис. грн., накладено штрафів на суму 5,0 тис.грн.
8) забезпечення ведення обліку та звітності щодо страхових коштів.
9) забезпечення проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;
В разі настання нещасного випадку з працівником необхідно негайно повідомити вищестоящу за підлеглістю установу, а також Золочівське відділення Фонду соціального страхування (4-23-29, 4-20-42 телефоном). Це необхідно для своєчасного проведення розслідування, надання невідкладної допомоги потерпілому, з’ясування обставин, причин та негайного усунення шкідливих та небезпечних факторів.
Приховування нещасних випадків носить подвійну шкоду:
-працівник не отримує допомоги в повному обсязі;
-шкідливі і небезпечні фактори можуть надалі впливати на працівників і на учасників виробничого процесу.
У Золочівському районі за 9 місяців 2017р. зареєстровано 3 нещасних випадки, в тому числі – 1 смертельний.
Основні причини нещасних випадків, а це 60% – організаційні, це невиконання відповідальними особами вимог нормативних документів з питань охорони праці, 40% – технічні.
10) організація профілактики страхових випадків;
У Золочівському відділенні є відділ профілактики виробничого травматизму та страхових виплат, працівники якого постійно беруть участь у навчанні служб охорони праці на підприємствах, а також у заходах, які проводять місцеві органи влади, центри зайнятості та інші структури. Відділ займається перевіркою дотримання нормативних документів з питань охорони праці на підприємствах, консультує щодо створення безпечних умов праці. Особлива увага приділяється тим організаціям, де останнім часом вже траплялись нещасні випадки на виробництві.
Ніхто не застрахований від нещасних випадків ні в повсякденному житті, ні на виробництві. Але якщо у цьому напрямі активно працювати, дбати не лише про виробництво, а й про життя і здоров’я людей, які там працюють, наймати спеціалістів, проводити інструктажі, контролювати працівників, то нещасть можна уникнути.
Основним завданням профілактики є усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях, зведення до мінімуму можливості травмування працівників.
Краще запобігти виникненню травматизму на виробництві, аніж потім усе життя платити допомогу з інвалідності, перш за все до цього свідомо повинні підходити керівники, а у Фонді їм у цьому посприяють.

Начальник Золочівського відділення
Управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
України у Львівській області Рискальчик Н.Б.