ЯК РЕАЛІЗУЮТЬСЯ І ЗАХИЩАЮТЬСЯ ПРАВА ЛЮДИНИ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Розвиток і зміцнення демократичної, соціальної, правової держави в сучасному світі неможливе без забезпечення дотримання прав і свобод людини. Україна з часу проголошення незалежності пройшла тернистий шлях щодо законодавчого забезпечення механізму захисту прав і свобод людини.

Гарантії прав та свобод людини передбачені Конституцією і законами України, що є системою правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюються охорона і захист прав, свобод та законних інтересів людини. Україна, ратифікувавши Загальну декларації прав людини й низку інших міжнародних угод та визнавши їх частиною національного законодавства, приєдналася до міжнародної спільноти, яка стала на захист основних прав і свобод людини.

Реалізація конституційних прав і свобод людини й громадянина неможлива без ефективної організаційно-виконавчої діяльності державних органів і посадових осіб. Серед таких органів не є винятком і органи Пенсійного фонду України. Одним із основних пріоритетів Пенсійного фонду України є реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України.

На тлі подій, які відбуваються в Україні, особлива увага приділяється питанню реалізації і захисту прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції. Законодавцем прийнято низку законів та нормативно-правових актів, що регламентують механізм реалізації прав зазначених осіб в органах Пенсійного фонду.

При зверненні до органів Пенсійного фонду такі особи мають право:
– звертатися до органів Пенсійного фонду особисто або через представника, повноваження якого оформлено у встановленому законом порядку;
– одержати відповідь про результати розгляду звернення в обраний ними спосіб (усно, в письмовій та/або електронній формі);
– ознайомлюватись з матеріалами пенсійної справи, отримувати виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії, про періоди страхового стажу та заробітної плати, яка врахована при розрахунку пенсії, копії документів, які знаходяться в пенсійній справі;
– безоплатно отримувати інформацію про особу, що обробляється Пенсійним фондом;
– отримувати консультації та роз’яснення щодо застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, у тому числі щодо прав та обов’язків платника єдиного внеску та застрахованої особи;
– інші права, визначені чинним законодавством.

Органи Пенсійного фонду України забезпечують реалізацію зазначеного права шляхом:
– стаціонарного (особистий прийом, громадські приймальні) або виїзного прийому громадян;
– надання послуг в електронній формі з використанням технологій віддаленого доступу (веб-технологій) та автоматизованої передачі і обробки інформації;
– дистанційного обслуговування громадян (через Контакт-центр Пенсійного фонду України та «гарячі» телефонні лінії органів Пенсійного фонду).

Будь-які рішення, дії чи бездіяльність органів ПФУ чи їх посадових осіб можуть бути оскаржені до вищестоящих органів Пенсійного фонду України, правоохоронних органів, Кабінету Міністрів України, Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Державою також гарантовано кожному право на відновлення порушених прав в національних судах та Європейському суді з прав людини.

Перший заступник
начальника об’єднаного управління Наталія Гаврачинська