Як проводити інструктажі з охорони праці — вступний  та первинний

На підприємство прийняли нового працівника. Не допускайте його до роботи без вступного і первинного інструктажів. Хто та як має їх проводити.

За Законом про охорону праці працівники під час прийняття на роботу та протягом роботи мають проходити коштом роботодавця інструктаж із охорони праці. Тих, хто не пройшов інструктажу, не допускають до роботи.

Як організувати інструктажі, визначає глава 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяють на:

 • вступний;
 • первинний;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільовий.

Розглянемо, як проводити вступний та первинний  інструктаж.

Вступний

Вступний інструктаж проводять, щоб ознайомити працівника, якого приймають чи поновлюють на роботі, з локальними нормативними актами й інформаційними матеріалами загалом по підприємству.

Хто проходить

Вступний інструктаж проходять:

 • працівники, яких прийняли на постійну або тимчасову, сезонну роботу;
 • працівники, яких прийняли як на основну роботу, так і як сумісників;
 • працівники сторонніх організацій, які беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • учні і студенти, які проходять виробниче навчання або виробничу практику;
 • екскурсанти у разі екскурсії на підприємство.

Працівникам, яких переводять з одного структурного підрозділу підприємства до іншого, вступний інструктаж проводити не потрібно.

Хто проводить

Своєчасно направити новоприйнятого працівника, щоб той пройшов вступний інструктаж, має кадрова служба підприємства.

Вступний інструктаж проводить інженер із охорони праці або спеціаліст служби охорони праці підприємства, на якого поклали обов’язок провести інструктаж та який пройшов навчання і перевірку знань із питань охорони праці.

Якщо інженер (спеціаліст) із охорони праці відсутній, вступний інструктаж має провести безпосередній керівник працівника. На мікропідприємствах інструктаж може проводити керівник підприємства.

Працівникам сторонніх організацій інструктаж проводить їх керівник робіт за участю посадовця підприємства, на території якого виконують роботи. Інструктаж проводять за програмою вступного інструктажу для працівників сторонньої організації. Цю програму розробляє працівник служби охорони праці або інженер із охорони праці того підприємства, на території якого виконують роботи.

Як проводять

Вступний інструктаж проводять до початку роботи в перший робочий день або напередодні за наявності наказу про прийняття на роботу.

Інструктаж проводять у кабінеті з охорони праці. Під час занять використовують технічні засоби навчання, наочні посібники, відеоматеріали тощо.

Вступний інструктаж доцільно проводити у визначені дні, час і місці. Наприклад, щопонеділка і щосереди об 11:30 у кабінеті з охорони праці.

Інструктаж проводять за програмою вступного інструктажу (див. Додаток 1).                                                       

                                                                                                                   Додаток 1

Програма вступного інструктажу з охорони праці

(зразок)

1.Інструкція із загальних питань охорони праці для працівників підприємства.

2.Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників підприємства.

3.Колективний договір (розділ «Охорона праці»).

4.Порядок проходження працівником інструктажів, медоглядів.

5.Положення про систему управління охороною праці.

6.Інші документи за рішенням організаторів вступного інструктажу (з пожежної безпеки, промислової безпеки тощо).

Рекомендована тривалість інструктажу не менше ніж 2 год.

Її розробляє інженер із охорони праці та затверджує головний інженер або керівник підприємства.

Вступний інструктаж проводять як лекцію-бесіду. Інструктор зачитує локальні нормативні акти й інформаційні матеріали з охорони праці, а також відповідає на запитання.

Після кожної години занять рекомендовано робити перерву не менше ніж   15 хвилин.

Локальні нормативні акти й інформаційні матеріали, що входять до програми вступного інструктажу, в повному обсязі мають бути в кожному структурному підрозділі на видному і в доступному місці, щоб працівники могли додатково їх опрацювати.

Вступний інструктаж завершується перевіркою знань — працівника усно опитує інструктор.

Працівника, який прослухав у повному обсязі вступний інструктаж, відповів на запитання інструктора і не має запитань за програмою, вважають таким, що пройшов вступний інструктаж.

Зверніть увагу: Працівник, який не пройшов вступного інструктажу, до самостійної роботи не допускається.

Факт, що працівник пройшов вступний інструктаж, фіксують у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (див. Додаток 2).

                                                                                                                 Додаток 2

ЖУРНАЛ

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

(зразок)

Дата проведення інструктажу Прізвище, ім’я, по батькові особи, яку інструктують Професія, посада особи, яку інструкту-ють Структур-ний підрозділ до якого прийнято інструк-торваного Шифр програ-ми вступ-ного інструк-тажу Прізвище ініціали особи, яка інструктує Посада особи, яка інструктує Підписи
особи, яку інструк-тують особи, яка інструк-тує
10.05.2019р. Кочубей

Іван

Іванович

слюсар із ремонту автомобілів гараж ПВіОП Дума П.В. інженер із охорони праці підпис підпис

Вести та зберігати журнал реєстрації вступного інструктажу має інженер із охорони праці.

Обов’язки контролювати, щоб на підприємстві своєчасно проводили вступний інструктаж і вели журнал реєстрації, покладають на головного інженера або керівника підприємства.

Якщо структурний підрозділ територіально віддалений від головного підприємства, документи про прийняття працівника на роботу оформлюють без його виїзду до головного підприємства. Проводити вступний інструктаж працівнику може керівник цього підрозділу. Результати інструктажу заносять до журналу реєстрації вступного інструктажу структурного підрозділу.

Первинний

Первинний інструктаж на робочому місці проводять, аби довести до відома працівника локальні нормативні акти й інформаційні матеріали, які безпосередньо стосуються його робочого місця.

Хто проходить

Первинний інструктаж на робочому місці проходять:

 • працівники, яких прийняли на постійну або тимчасову, сезонну роботу;
 • працівники, яких прийняли як на основну роботу, так і як сумісників, що заміщають тимчасово відсутніх працівників, виконують нову для них роботу;
 • працівники, яких перевели з одного структурного підрозділу до іншого;
 • працівники інших організацій, які беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • працівники, яких направили за завданням керівника підприємства на роботу в інше підприємство (за договором);
 • працівники, які експлуатують службовий та власний автотранспорт (за договором) і не є штатними водіями;
 • працівники, які виконують роботу вдома (надомники), якщо вони використовують матеріали, інструменти і механізми, що надав їм роботодавець;
 • студенти й учні, що проходять виробниче навчання або виробничу практику.

Цей інструктаж проводять індивідуально або одночасно працівникам однієї професії (займаної посади), яких наймають водночас на роботу.

Хто проводить

Первинний інструктаж на робочому місці проводять за розпорядженням (вказівкою) головного інженера підприємства, керівників структурних підрозділів, інженера з охорони праці.

Інструктаж проводить:

 • для працівників — безпосередній керівник робіт: майстер, виконроб, механік, завідувач господарства тощо;
 • для адміністративно-технічного персоналу, технічних виконавців — завідувач господарства або особа, на яку поклали обов’язки завідувача господарства.

Якщо безпосередній керівник робіт відсутній — наприклад, через хворобу, відрядження, навчання на курсах, відпустку тощо — провести первинний інструктаж на робочому місці має посадовець, який виконує обов’язки відсутнього.

Як проводять

Первинний інструктаж на робочому місці проводять працівнику в перший робочий день перед тим, як він почне виконувати функціональні обов’язки.

Цей інструктаж складається з теоретичної і практичної частин.

Первинний інструктаж на робочому місці проводять за програмою інструктажу в повному обсязі, без скорочень, незалежно від того, чи виконують у цей період передбачені для працівника роботи.

Зразок програми первинного інструктажу на робочому місці, наприклад для водіїв вантажного автомобіля. (див. Додаток 3).

                                                                     Додаток 3

Програма первинного інструктажу на робочому місці

для водіїв вантажного автомобіля

(зразок)

 1. Інструкція із загальних питань охорони праці для працівників гаража.
 2. Інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля.
 3. Інструкція з охорони праці під час експлуатації акумуляторів.
 4. Інструкція з охорони праці при використанні бензину, дизельного палива, моторних мастил, антифризу.
 5. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручного слюсарно-монтажного інструменту.
 6. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням переносного електросвітильника.
 7. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням електро-подовжувача.
 8. Інструкція з охорони праці під час роботи з домкратом.
 9. Інструкція з пожежної безпеки в гаражі.
 10. Інструкція з пожежної безпеки в майстерні.
 11. Інструкція на випадок пожежі в гаражі.
 12. Інструкція на випадок пожежі в майстерні.
 13. Інструкція з приведення в дію порошкових вогнегасників і тактичних прийомів гасіння за їх допомогою.
 14. Інструкція із застосування піску для гасіння займання і тактичних прийомів гасіння за їх допомогою.
 15. Інструкція із застосування протипожежної тканини для гасіння займання і тактичних прийомів гасіння за їх допомогою.
 16. Інструкція з приведення в дію пожежного крана і тактичних прийомів гасіння за їх допомогою.
 17. Інструкція із застосування води для гасіння займання і тактичних прийомів гасіння за їх допомогою.
 18. Інструкція з електробезпеки в гаражі.
 19. Інструкція з електробезпеки в майстерні.
 20. Інструкція із застосування вкладень медичної аптечки.
 21. Інструкція з надання домедичної допомоги.
 22. Інструкція з використання індивідуальних засобів захисту.
 23. Інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля під час відрядження.
 24. Інструкція із вжиття заходів безпеки під час експлуатації портативного газового балона.
 25. Інструкція із вжиття заходів безпеки під час експлуатації мікрохвильової печі.
 26. Інструкція із вжиття заходів безпеки під час експлуатації електрочайника.
 27. Інструкція із вжиття заходів безпеки під час перебування у побутовому приміщенні.
 28. Інструкція з безпеки при відвідуванні душової.
 29. Виписка з наказу про результати атестації робочого місця водія вантажного автомобіля за умовами праці.
 30. Описи нещасних випадків, аварій, пожеж, що сталися в гаражі, авто майстерні, на території підприємства, а також у рейсі з водіями вантажних автомобілів або в авто майстернях, гаражах, на території інших підприємств, їх причини та наслідки.
 31. Порядок поводження зі скаргами у разі порушення законних прав працівника з охорони праці.
 32. Положення про стимулювання працівників з метою сумлінного виконання вимог нормативних актів із охорони праці.
 33. Положення про дисципліну та матеріальну відповідальність працівника за порушення законодавства про охорону праці.

Рекомендована тривалість інструктажу не менше ніж 4 год.

Мінімальну тривалість первинного інструктажу на робочому місці встанов-лює керівник робіт, погоджує інженер із охорони праці, затверджує головний інженер або керівник підприємства. Її вказують у відповідній програмі.

Після кожної години занять рекомендовано робити перерву не менше ніж 15 хвилин.

Після того, як провели первинний інструктаж на робочому місці, інструктор перевіряє знання, навички і прийоми з безпечного виконання роботи.

Працівника, який прослухав і проглянув у повному обсязі теоретичну та практичну частини, відповів на запитання інструктора, показав навички і прийоми, як безпечно виконувати роботу, та не має запитань за програмою, вважають таким, що пройшов первинний інструктаж. Його допускають до самостійної роботи.

Факт, що працівник пройшов первинний інструктаж на робочому місці, і допуск до роботи фіксує інструктор у журналі реєстрації інструктажу та в особистій картці проходження навчання, якщо таку застосовують на підприємстві.

Допуск до самостійної роботи відображають у журналі реєстрації інструктажу й оформлюють незалежно від того, чи проходив працівник стажування.

Працівника, який не пройшов первинного інструктажу на робочому місці або показав незадовільні результати, до самостійної роботи не допускають. Заробітну плату йому не нараховують. Щоб повторно пройти інструктаж, такому працівнику для самостійної підготовки видають локальні нормативні акти й інформаційні матеріали за програмою інструктажу. Строк проходження повторного інструктажу не має перевищувати п’яти робочих днів.

Після первинного інструктажу працівнику для додаткового самостійного навчання видають локальні нормативні акти й інформаційні матеріали, які використовували, коли проводили йому інструктаж, або вказують місця, де вони розміщені, — біля робочого місця працівника, на інформаційному стенді.

Обов’язки своєчасно направити працівника, щоб той пройшов первинний інструктаж на робочому місці, покладають на особу, яка проводила вступний інструктаж.

Чи працівник своєчасно пройшов первинний інструктаж і як ведуть журнал реєстрації інструктажу, контролює інженер із охорони праці.

Що не входить до програми первинного інструктажу

Програма первинного інструктажу на робочому місці складається лише з локальних нормативних актів й інформаційних матеріалів із охорони праці, що стосуються професії (посади), для якої розробляють цю програму.

Программа первинного інструктажу не містить вимог безпеки під час виконання робіт. Їх зазначають в інструкції з охорони праці за професіями (посадами) або видами виконуваних робіт. Вільно тлумачити вказане неприпустимо. 

До програми первинного інструктажу не входять питання з надання домедичної допомоги. Їх розглядають під час навчання, яке проводить фахівець із медичною освітою на окремих заняттях упродовж місяця з дня, коли працівника прийняли на роботу.

Програми первинного інструктажу на робочому місці розробляють безпосередні керівники робіт, погоджує служба охорони праці та затверджує головний інженер або керівник підприємства.

Страховий експерт з охорони праці Золочівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області – Л.С.Зигмунт

Залишити відповідь