Болонський процес. Переваги, труднощі, національна специфіка.

Словосполучення «Болонський процес» настільки часто вживане та поширене, наскільки й часто не до кінця зрозуміле. Більшість з нас, студентів, асоціює Болонський процес з плутаниною в 100-бальній системі, літерами англійського алфавіту та семінарськими заняттями. Проте, це, мабуть, саме в Україні отак. Насправді ж, Болонський процес — це не лише формальні записи […]