Сполучники в англійській мові

Сполучники є важливою складовою англійської мови, що допомагають нам виражати зв’язок між ідеями, структурувати речення і текст, а також розвивати логічне мислення.

Забудьте про мовні бар’єри та почніть розмовляти англійською без зусиль! Реєструйтеся на наші курси розмовної англійської мови та відкрийте нові можливості!

Сполучники часу

Сполучники часу використовуються для вираження послідовності подій та часових відношень між подіями. Деякими з найпоширеніших сполучників часу в англійській мові є “after” (після), “before” (перед), “while” (поки), “since” (з того часу, як), “until” (доки), “when” (коли) і “as soon as” (як тільки).

Наприклад:

I will call you after I finish my work. – Я тобі подзвоню після того, як закінчу свою роботу.

Before you leave, don’t forget to lock the door. – Перед виходом не забудь зачинити двері.

While I was studying, my phone rang. – Поки я вчився, задзвонив мій телефон.

Сполучники місця

Сполучники місця використовуються для вираження місцеперебування або напрямку. Ось деякі приклади сполучників місця в англійській мові: “in” (в), “on” (на), “at” (у), “under” (під), “behind” (позаду), “beside” (поруч) і “between” (між).

Наприклад:

The book is on the table. – Книга лежить на столі.

She lives in New York. – Вона живе в Нью-Йорку.

The cat is hiding under the bed. – Кіт ховається під ліжком.

Сполучники причини та наслідку

Сполучники причини та наслідку допомагають виражати залежність між власне причиною та її наслідком. Приклади сполучників причини та наслідку в англійській мові наступні: “because” (тому що), “since” (оскільки), “as a result” (в результаті), “therefore” (тому), “so” (таким чином) і “consequently” (внаслідок цього).

Наприклад:

I couldn’t go to the party because I was feeling sick. – Я не міг піти на вечірку, тому що почувався погано.

Since it was raining, we decided to stay at home. – Оскільки йшов дощ, ми вирішили залишитися вдома.

She studied hard and as a result, she got an A on her exam. – Вона старанно вчилася, і в результаті отримала відмінний бал на іспиті.

Сполучники порівняння

Сполучники порівняння використовуються для порівняння двох або більше речей, ідей або ситуацій. Прикладами сполучників порівняння в англійській мові є “than” (ніж), “as…as” (так…як), “more/less…than” (більше/менше…ніж) і “not as…as” (не так…, як).

Наприклад:

She is taller than her brother. – Вона вища за свого брата.

This book is as interesting as the previous one. – Ця книга так само цікава, як попередня.

He runs faster than I do. – Він біжить швидше, ніж я.

Сполучники умови

Сполучники умови використовуються для вираження умови або обставин, за яких відбувається певна подія. Серед сполучників умови варто запам’ятати такі: “if” (якщо), “unless” (якщо не), “provided that” (за умови, що), “in case” (у випадку) і “as long as” (доки).

Наприклад:

If it rains, we will stay indoors. – Якщо піде дощ, ми залишимось у приміщенні.

You can borrow my car as long as you promise to return it by tomorrow. – Ти можеш позичити мою машину, допоки обіцяєш повернути її до завтра.

I will go to the party unless I have too much work to do. – Я піду на вечірку, якщо у мене не буде надто багато роботи.

Підсумки

Сполучники в англійській мові відіграють важливу роль у побудові логічного мовлення та організації ідей. Використання правильних сполучників допомагає нам виразити зв’язок між різними частинами тексту, розташувати події в часі та виразити причиново-наслідкові зв’язки.

Знання та розуміння різних типів сполучників сприяє кращому висловленню і зрозумілості нашого мовлення. А щоб ще ефективніше просунути ваші знання з англійської – чекаємо на вас на наших курсах з особливою ефективною методикою.

Next Post

Робота: запрошується на роботу обліковець

Запрошується на роботу обліковець.Телефонуйте тел. 0976243414 з 9:00 до 18:00. Також можуть надсилати своє резюме студенти. Поділіться цим у соцмережах:
робота