Про надання субсидій

Житлові субсидії

Житлові субсидії призначаються відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 із змінами і доповненнями.

Субсидія – це адресна безготівкова допомога держави сім’ям для відшкодування витрат на оплату ЖКП (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Головна умова призначення субсидій

Головним критерієм для отримання субсидії є рівень доходів сім’ї по відношенню до вартості цих платежів в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства.

Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг мають сім’ї громадян за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.

Зміни до порядку надання житлових субсидій

Постановою внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 року № 1050) , згідно з якими:

– комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла;

– передбачається враховувати дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або доходи яких менше прожиткового мінімуму;

– субсидія надаватиметься одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок (нині субсидія на загальних підставах призначається лише власнику житлового приміщення);

– для осіб, які перебувають у шлюбі, зареєстровані і проживають окремо субсидія призначається на соціальну норму житла (нині субсидія призначається без урахування додаткових 10,5 кв. м. на сім’ю);

– субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, і перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється;

– якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого теплопостачання та населення для обігріву приміщень використовує побутові електроприлади, то для розрахунку субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи користування електропостачанням для індивідуального опалення. Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та акта обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів.

Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

Скільки сплачує за послуги отримувач субсидії?

За умови призначення житлової субсидії в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, громадяни сплачують частку середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – частку їх середньомісячного сукупного доходу за попередній календарний рік (Ро), яка визначається за формулою:

Ро = Кд/КгхРг,

де Ро – частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми,
Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства – відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія,
Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії – два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2),
Рг – базова норма плати за житлово-комунальні послуги – 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).


Розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу сім’ї.

Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги визначається у наступному порядку:

 1. обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;
 2. середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;
 3. дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну 1176 грн), тобто-особу в розрахунку на місяць (у 2014 році визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
 4. отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Приклад. У житловому приміщенні зареєстрована одна особа – пенсіонер. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 300 гривень. Пенсіонер не працює, пенсія за 6 місяців складає 12 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 2 000 гривень (12 000 грн :6=2 000 грн).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%):
2 000:1176:2*15%=12,76%

Тобто пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (2 000*12,76%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (300 грн – 255,2 грн=44,8 грн).

Додатково сплачується за площу житла, що перевищує соціальну норму та вартість послуг, нарахованих понад соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами.

У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

Сума субсидії, яку органами праці і соціального захисту населення було переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.

В яких випадках субсидія не призначається ?

Субсидія не призначається якщо:

 • у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації за денною формою навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги);
 • у разі звернення члена домогосподарства, на якого не відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації;
 • при здачі в найм або оренду житла;
 • при наявності у сім’ї два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції. При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;
 • при наявності у сім’ї (незалежно від місця реєстрації її членів) в сукупності більше ніж одного житлового приміщення, загальна площа яких перевищує встановлену соціальну норму житла, в межах якої надається субсидія;
 • у разі здійснення будь-ким із зареєстрованих осіб протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії купівлі або оплати послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.
 • якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї державним соціальним інспектором з’ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих осіб має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно.

Чи призначається субсидія, якщо з поважних причин відсутні доходи члена домогосподарства?

Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні осіб є працездатні особи, які подають довідки про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, або місячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час призначення субсидії, в розрахунок субсидії за кожний такий місяць включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час призначення субсидії.

Якщо серед осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є громадяни, які одержують стипендію, соціальні виплати (допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги) і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами для надання пільг і субсидій

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” затверджено соціальні норми житла (для оплати користування житлом, централізованого та індивідуального опалення) та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами (централізоване постачання холодної і гарячої води, централізоване водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення побутових відходів) для надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Соціальна норма житла для надання пільг залишилася на рівні нині діючих норм площі житла: 21 кв. м площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю, а для сімей ветеранів війни, що складаються лише з непрацездатних осіб (статті 12, 13, 14 і 15 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), для опалення житла у разі використання газу для опалення – 42 кв. м опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. м на сім’ю.

Соціальну норму житла для надання субсидій встановлено у розмірі 13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство, тобто 48,87 кв. м на одну особу.

Постановою передбачено застосування регіональних коригуючих коефіцієнтів до соціальних нормативів користування послугами газопостачання та електропостачання для індивідуального опалення. Так, для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення на Львівщині застосовується корегуючі коефіцієнти:

 • для індивідуальних житлових будинків – 1,043;
 • для багатоквартирних житлових будинків – 0,514.

Норма споживання природного газу в опалювальний період для індивідуальних житлових будинків – 7,3 куб.м. (7*1,43), для багатоквартирних житлових будинків – 3,6 куб.м. (7*0,514).

Постановою встановлені єдині для всієї України соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів. Нині норми споживання цих послуг для надання пільг і субсидій встановлюються органами місцевого самоврядування.

Нормативи споживання холодної води та водовідведення – 4 куб.м. на 1 особу.

Слід зазначити, що соціальний норматив споживання теплової енергії на опалення житла Постановою не передбачено. Для нарахування пільг і субсидій на оплату послуги з централізованого опалення застосовуються норми споживання, встановлені органами місцевого самоврядування.

Оскільки нарахування плати за централізоване постачання холодної і гарячої води у разі відсутності лічильників буде здійснюватися за нормами, затвердженими органами місцевого самоврядування, а пільги і субсидії надаватимуться на соціальний норматив, Постановою передбачено, що нарахування плати за користування відповідними послугами для інвалідів війни у разі відсутності лічильників буде здійснюватися згідно з соціальними нормативами, встановленими Постановою.

Постановою запроваджено норми користування послугами з електропостачання за відсутності централізованого постачання гарячої води для будинків, не обладнаних стаціонарними електроплитами (за відсутності газових водонагрівальних приладів), та будинків, обладнаних стаціонарними електроплитами.

Соціальні нормативи для користування послугами з електропостачання (до 31 грудня 2017 року) в житлових приміщеннях (будинках) 90 кВт.г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з 1 особи і додатково 30 кВт.г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 210 кВт.г на місяць.

З 01 січня 2018 року встановлені зменшені соціальні нормативи на послуги з електропостачання. Такий підхід обумовлений тим, що Урядом вживаються енергоощадні заходи, зокрема заплановано поступовий перехід на нові технології щодо застосування енергоефективних засобів освітлення (люмінесцентних ламп тощо).

Коли необхідно звертатись за призначенням субсидії?

Субсидія призначається з місяця подання заяви.

За призначенням субсидії необхідно звертатись в тому місяці, коли є різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.

При розрахунку вартості послуг на призначення субсидії не враховуються послуги зв’язку (телефон), радіо, антена, кабельне телебачення.

Мешканцям приватного сектору з питання призначення субсидій слід звертатись на початку опалювального сезону.

Терміни призначення субсидій.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців з місяця звернення.

На оплату природного газу, що споживається на індивідуальне опалення субсидія призначається на опалювальний період.

У разі підвищення тарифів на послуги призначення субсидій проводиться протягом 3 місяців з місяця підвищення тарифів.

Чи будуть мати право на призначення субсидії сім’ї, що мають заборгованість за ЖКП ?

Наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг не впливає на визначення права на призначення житлової субсидії.

Тобто сім’ї, що мають заборгованість, мають право звернутись за призначенням житлової субсидії.

Випадки припинення субсидії

У разі неоплати обов’язкового визначено відсотку платежу.

За поданням житлово-експлуатаційних організацій, об’єднань (товариств) співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають комунальні послуги, виплата субсидій припиняється, якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідної частки житлово-комунальних послуг, за винятком випадків затримки у виплаті зарплати, пенсії, тощо.

У разі коли через несплату громадянином відповідної частки житлово-комунальних послуг надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії. При цьому необхідно подавати заяву щодо призначення субсидії на новий термін та новий комплект документів.

Подання недостовірної інформації.

При виявленні фактів подання громадянами неповної або невірної інформації про доходи та майновий стан:

 • припиняється надання допомоги з місяця, у якому виявлено порушення;
 • суми допомоги, перерахованих надміру повертаються.

У разі неповернення отримувачами допомоги надміру нарахованих сум добровільно у встановлені терміни, управління стягує такі кошти шляхом подання позовної заяви до суду. При виявленні у діях громадян ознак злочину управління подає відомості та наявні матеріали до правоохоронних органів.

До осіб, які свідомо подали неправильну інформацію про доходи, недійсні (фальшиві) довідки з неіснуючих на момент їх видачі підприємств або з підприємств, на яких відповідні особи не працювали на момент видачі довідки, можуть бути застосовані адміністративні та кримінальні санкції у відповідності з статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу України.

У разі зміни обставин надання субсидії (у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість, смерть одинокої особи, у разі набуття права власності на житло (житлове риміщення)іншою особою) – з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.

В яких випадках проводяться перерахунки субсидій ?

Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення без звернень громадян провадиться у разі:

 • зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;
 • встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

В інших випадках перерахунок субсидії в межах установленого терміну її призначення провадиться за особистим зверненням громадян.

Документи, які надаються для призначення субсидії:

 • Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг.
 • Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, яка заповнюється відповідно до довідок про доходи за 6 попередніх місяців та наявного у членів сім’ї (назалежно від їх місця реєстрації) майна: житлових приміщень, транспорту, земельних ділянок/паїв тощо.
 • Довідки про доходи за 6 попередніх місяців (крім пенсій та соціальної допомоги), або індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК-5), видані органом Пенсійного фонду України.

На що необхідно звернути увагу при заповненні заяви про призначення субсидії та декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії?

Заяву та декларацію повинен заповнювати та подавати виключно уповноважений власник житла, на якого відкрито особовий рахунок.

При заповненні документів слід правильно та розбірливо заповнювати кожний пункт (прізвище, ім’я, по-батькові всіх зареєстрованих осіб, особові рахунки, ідентифікаційні коди, тощо), не допускати незаповнення граф та розділів. Вказання особових рахунків на житлово-комунальні послуги, ідентифікаційних кодів всіх зареєстрованих осіб є обов’язковим.

Слід звернути увагу на заповнення декларації про доходи та майно:

 • заповнювати кожний розділ : вказувати доходи всіх зареєстрованих, а майно (житлові приміщення – розд. ІІІ, транспорт – розд. ІV) також і інших членів сім’ї (чоловіка, дружини, зятя, невістки, дітей), навіть якщо вони зареєстровані окремо;
 • якщо у членів сім’ї немає майна, земельних ділянок, не було придбання товарів, оплати послуг, тощо, в розділі слід писати прописом: немає, не здійснювали. Пусті графи не залишати.

До заяви та декларації додаються довідки про доходи.

Громадяни несуть відповідальність за надані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації


Залишити відповідь

Next Post

Оголошено старт Третього Національного конкурсу «Благодійна Україна»

У липні 2014 року оголошено старт Третього Національного конкурсу «Благодійна Україна», мета якого – відзначення кращих українських благодійників і найбільш ефективних благодійних ініціатив. У конкурсі можуть брати участь благодійники, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2014 року; благодійні проекти […]