Праця неповнолітніх: які виробничі фактори можуть бути небезпечними для організму підлітків?

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ІНФОРМУЄ

Охорона праці!
Праця неповнолітніх: які виробничі фактори можуть бути небезпечними для організму підлітків?

У сучасних умовах основними формами трудової дiяльностi неповнолiтнiх є:
– праця учнiв загальноосвiтнiх шкiл iз виробничим навчанням, а також у вiльний вiд навчання час (у перiод канiкул тощо);
– праця учнiв професiйно-технiчних i середнiх спецiальних навчальних закла-дiв у процесi навчання;
– праця неповнолiтнiх на пiдприємствах та органiзацiях.

Виробничi примiщення, де працюють пiдлiтки, мають вiдповiдати вимогам, встановленим чинною нормативно-технiчною документацiєю.

Освітлення виробничих i допоміжних примiщень має задовільняти вимоги, якi передбаченi ДБН В.2.5-28-2006 «Природне i штучне освiтлення». Перевагу слiд надавати природному освiтленню. Застосування тiльки мiсцевого освiтлення суворо забороняється. Свiтловi прорiзи (вікна) приміщень повиннi забезпечувати значения КПО не менше 4 %. Вiкна, що розташовані із сонячної сторони, необхiдно оснащувати засобами для захисту вiд прямої iнсоляції (козирки, фiранки). Промислове устаткування слiд розмiщувати таким чином, щоб воно не затiнювало робочу зону.

Мікрокліматичні умови. Пiдвишена чутливiсть пiдлiткiв до несприятливих мiкроклiматичних умов пов’язана з недосконалiстю механiзмiв терморегуляцiї i незавершенiстю розвитку серцево-судинної, дихальної i нервової систем. Реакцiя органiзму пiдлiткiв на дiю високої температури навколишнього середовища виражається у збiльшеннi хвилинного об’єму крові за рахунок збiльшення частоти серцевих скорочень, що може призвести до виснаження серцевого м‘яза.

Промисловий пил. Органiзм пiдлiткiв бiльш чугливий до дії промислового пилу. У молодому вiцi несприятливi змiни слизової оболонки верхнiх дихальних шляхiв, а також пневмоконiоз розвиваються в бiльш короткi термiни i перебiгають бiльш несприятливо, нiж у осiб зрiлого вiку, що зумовлено анатомiчними особли-востями слизової оболонки та пiдвищеною легеневою вентиляцiєю.

Пiдлiткiв забороняється призначати на роботи,  що пов’язанi виключно з пiдiйманням, утриманням або перемiщенням важких речей.  До роботи, що потребує пiдiймання та перемiщення важких речей, допускаються пiдлiтки, якi не мають медичних протипоказань, що має бути засвiдчено вiдповiдним лiкарським свiдоцтвом. До тривалої роботи по підійманю та перемiщенню важких речей пiдлiтки до 15 рокiв не допускаються.

Вiдповiдно до вимог КЗпП встановленi «Граничнi норми пiдiймання i переміщення важких речей неповнолiтнiми», якi затвердженi наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 22 березня 1996 р. за №59 (табл. 1 та 2). У цьому документi зазначено, що граничнi норми дiють на всiй території України i поширюються на всi пiдприємства, установи, органiзації, навчальнi заклади, а також на юридичних та фiзичних осiб, якi використовують працю пiдлiткiв вiд 14 до 18 рокiв.
Страховий експерт з охорони праці Золочівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області Л.С.Зигмунт

Залишити відповідь

Next Post

Отці Василіяни запрошують на храмове свято

Отці Василіяни монастиря Вознесіння ГНІХ, що на вул. Львівській, 48, м. Золочів, щироседечно запрошують на храмове свято. Програма урочистих святкувань: 5.06.19 18:00 – Велика вечірня з Литією. 6.07.19 9:30 – Велика утреня 11:00 – Урочиста архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Владика Петро Лоза, єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії. 16:00 – Святковий концерт […]