Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

budivnutstvoПроцедуру надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перелік документів, необхідних для їх отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури визначено постановою Кабінету міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».
Відповідно до цього Порядку витяги з Державного реєстру прав надаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Укрдержреєстру та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, незалежно від місця розташування нерухомого майна, за винятком надання державними реєстраторами витягів під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
За надання витягу справляється плата у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Витяг містить відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав.
Надання витягу або відмова в його наданні здійснюється у строк, що не перевищує двох робочих днів з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви про надання витягу.
Для отримання витягу заявник подає органові державної реєстрації прав заяву про надання витягу. Заінтересованою особою є власник (власники) нерухомого майна, спадкоємець (спадкоємці), правонаступник (правонаступники) юридичної особи, особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження (обтяжувач).
Орган державної реєстрації прав приймає заяву про надання витягу шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації. Моментом прийняття зазначеної заяви вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про надання витягу.
Під час подання заяви про надання витягу заявник пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу. Таким документом є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.
У разі подання заяви про надання витягу уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що посвідчує особу, документ, що підтверджує її повноваження.
Заявник подає органові державної реєстрації прав разом із заявою про надання витягу документ про внесення плати за надання витягу та копії документів.
За результатами розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор формує витяг або приймає рішення про відмову в наданні витягу та не пізніше наступного робочого дня з моменту формування державним реєстратором витягу видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг в один із способів, що зазначений у заяві про надання витягу.
У разі коли заявник особисто отримує витяг, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що посвідчує особу. Після отримання витягу заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про надання витягу з відміткою про його отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання витягу.
Державний реєстратор долучає до реєстраційної справи заяву про надання витягу, документ про внесення плати за його надання, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду зазначеної заяви.
Державний реєстратор приймає рішення про відмову виключно за наявності таких підстав:
1) із заявою про надання витягу звернулася неналежна особа;
2) у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
Реєстраційна служба Золочівського районного управління юстиції

Залишити відповідь

Next Post

Право на податкову знижку за навчання

Золочівська МДПІ повідомляє, що платник податку, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного 2012 року, має право по 31 грудня 2013 року включно подати річну податкову декларацію до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси про суми свого загального річного оподатковуваного доходу і зазначити в ній підстави, […]