Оперативна інформація станом на 18.00 05.04.2022 щодо російського вторгнення (відео)

Міністерство оборони України повідомляє:
❗️Оперативна інформація станом на 18.00 05.04.2022 щодо російського вторгнення
Триває сорок перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Продовжуються заходи з перегрупування військ російської федерації. Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.
Російські війська, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості. Так, внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою.
В західному військовому окрузі російської федерації, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації. Крім того, командування збройних сил російської федерації намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами російської федерації. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до “виконання завдань” та готові до звільнення з військової служби.
На Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки збройних сил російської федерації з території республіки білорусь. Водночас, виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил республіки білорусь в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону білорусі.
На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськоналаштованих жителів та незаконне їх затримання.
У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд “документування”.
На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполя.
На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.
В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані “контракти” з міністерством охорони здоров’я російської федерації.
Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі звільнення захопленої території від російських окупаційних військ.
Разом переможемо! Слава Україні! 🇺🇦

▫️▫️▫️▫️▫️
🇬🇧 The operational update regarding the #russian_invasion on 18.00 on April 5, 2022.
Video a bit latter
The forty-first day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion continues.
Measures to regroup the troops of the russian federation continue. The enemy did not abandon the purpose of the operation to establish full control over the territory of Donetsk and Luhansk regions. Russian enemy is trying to improve the position of units in the Tavriya and Pivdennobuzhsky operational districts.
Russian troops, defiantly ignoring the rules of international humanitarian law, continue to use aircraft and artillery to strike at civilian infrastructure and industry. Thus, as a result of the shelling of the city of Rubizhne, Luhansk oblast, the occupiers damaged a tank with nitric acid.
In the western military district of the russian federation, in order to recruit units that have suffered losses on the territory of Ukraine, covert mobilization measures are being carried out. In addition, the command of the armed forces of the russian federation is trying to make up for the loss of personnel by involving representatives of military schools. The Chita Suvorov Military School of the Ministry of Internal Affairs of Russia conducted a written survey of teaching staff on their readiness to take part in a “special operation” outside the russian federation. Many teachers have given up on possible involvement in the “performance of tasks” and are ready to be discharged from military service.
The export of military equipment of the armed forces of the russian federation from the territory of the republic of belarus by rail and military transport planes continues in the Siversky direction. At the same time, the movement of certain units of the armed forces of the republic of belarus in the direction of the state border of Ukraine was revealed. The rotation of units involved in strengthening the protection of the state border of belarus is not ruled out.
In the Slobozhansky direction the blockade by the russian enemy of the separate area of ​​the Kharkiv region proceeds. In the settlements of Velykyi Burluk, Prykolotne and Fedorivka, the russain occupiers are searching for pro-Ukrainian residents and illegally detaining them.
In the city of Izyum, the russian occupiers are fabricating evidence on the alleged crimes of the Armed Forces of Ukraine. To this end, they are shelling the settlement and creating a kind of “documentation”.
In the Donetsk direction, the enemy, with the support of aircraft and artillery, continues to storm the city of Mariupol.
In the temporarily occupied territory of the Zaporizhzhya oblast, in the city of Berdyansk, local residents are being detained.
In Tokmak, medical staff at local health facilities are being forced to sign so-called “contracts” with the russian Ministry of Health.
Ukraine’s Defence Forces continue to carry out tasks to liberate the occupied territory from russian occupation forces.
Let’s win together! Glory to Ukraine! 🇺🇦

Next Post

Звернення Президента України за підсумками 41-го дня війни (відео)

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни: «Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що в них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у […]
Володимир Зеленський