ОГОЛОШЕНО ВІДБІР НА НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Головне управління Національної поліції у Львівській області

ОГОЛОШУЄ ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА НАВЧАННЯ
ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ,
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня поточного року виповниться 17 років.
Повна інформація з приводу переліку вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та умови вступу до них (за денною формою) розміщена на сайті http://osvita.np.gov.ua/.

ПЕРЕЛІК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

1. Національна академія внутрішніх справ;
2. Харківський національний університет внутрішніх справ;
3. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
4. Львівський державний університет внутрішніх справ;
5. Одеський державний університет внутрішніх справ;
6. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;
7. Донецький юридичний інститут МВС України
ЕТАПИ ВІДБОРУ:
1. Подання документів
Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхідно зареєструватись на офіційному сайті “Портал для кандидатів на навчання у ВУЗ МВС України” http://osvita.np.gov.ua/ та особисто звернутися до Сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських УКЗ ГУНП у Львівській області (032) 258-69-15 (032) 258-67-96, (067)612-10-30, (067)612-02-30 подати документи, перелік яких визначений ст. 54 Закону України «Про Національну поліцію» та Порядком добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, затвердженого наказом МВС від 15.04.2016 № 315 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 668/28798.
При зверненні до кадрового підрозділу кандидат подає заяву та наступний перелік документів:
1) копію паспорта громадянина України;
2) копію ідентифікаційного номеру;
3) копія військового квитка/посвідчення про приписку до призовної дільниці чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців);
4) фотокартки 9х12 см (2 шт.), 3х4 см (6 шт.);
5) анкета;
6) автобіографія;
7) особова картка визначеного зразка;
8) згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” і на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
9) копія документа (за наявності), який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (дивитись наказ Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2016 року № 1236 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за №1515/29645).
10) анкета кандидата на навчання визначеного зразка, що додається;
11) письмова заява про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу ВНЗ та спеціальності;
12) копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
13) копії сертифікатів зовнішнього незалежного тестування (за наявності);
14) довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано).

2. Медичне обстеження
Відповідність стану кандидатів вимогам до посади визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) згідно наказу МВС України від 03.04.2017 № 285 “Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС”.
Огляд ВЛК включає фізичне та психологічне обстеження та передбачає огляд лікарями-спеціалістами, проведення аналізів, електрокардіограми (ЕКГ), флюорограми та тестів.
Для проходження медичного огляду необхідно мати наступні документи:
– Паспорт;
– Скерування на ВЛК (видається кадровою службою);
– Витяг з медичної картки за останні 5 років, довідка про те, що кандидат не знаходиться на диспансерних обліках, довідка про обов’язкові профілактичні щеплення (видається в медичному закладі за місцем проживання, роботи, навчання або служби);
– Військовий квиток або посвідчення про приписку до призивної дільниці (з відміткою про взяття на облік та із «свіжою» датою придатності). Наявність військового квитка (приписного посвідчення) чи іншого документа, де вказано відношення даної особи до військової служби, є обов’язковою умовою проходження медичного огляду в ВЛК (крім жінок, які не є військовозобов’язаними);
– Витяги з медичних документів військових частин або медичну характеристику для колишніх військовослужбовців, які звільнені зі служби не раніше за 1 рік;
– Витяг з наказу про звільнення (для колишніх працівників правоохоронних органів та ЗСУ);
– Довідка про те, що кандидат не знаходиться на обліку в протитуберкульозному диспансері;
– Наркологічний сертифікат (форма 140/0);
– Психіатричний сертифікат (форма 122-2/0);

Для прискорення процесу проходження ВЛК рекомендується при собі мати наступне:
Результати загального аналізу сечі, зробленого протягом останніх двох тижнів;
Результати загального аналізу крові, аналізу крові з лейкоцитарною формулою, цукор крові зробленого протягом останніх двох тижнів;
Флюорограму або рентгенографію з описом, зроблену за останній рік;
Результати аналізу крові на реакцію Васермана, аналіз крові на гепатит «В», «С» та ВІЛ зробленого протягом останнього місяця;
УЗД ОЧП + нирки (ультразвукове дослідження органів черевної порожнини).
Ехо КГ (ультразвукове обстеження серця) з висновками, зроблену протягом останнього місяця;
Електрокардіограма;
Результати мазку на цитологію (для жінок), зробленого протягом останнього місяця.

3. Перевірка рівня фізичної підготовленості
Рівень фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України визначається в порядку, встановленому наказом МВС від 09.02.2016 № 90 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2016 року за № 306/28436.
Рівень фізичної підготовленості має відповідати результату «задовільно» або вище за кожний з нормативів.

Контактні дані кадрового забезпечення ГУНП у Львівській області:

Сектор організації відбору та проведення атестування поліцейських УКЗ ГУНП у Львівській області

Адреса: м. Львів, площа Генерала Григоренка, 3

Контактні номери телефону:
(032) 258-69-15
(032) 258 67 96
0676120230
0676121030