Оголошення про проведення конкурсу

Оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів (заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2017 році з Обласної програми «Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та з метою реалізації основних завдань Обласної програми «Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки

Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2017 році з обласної програми
«Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:
1. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді.
Види діяльності:
проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, марафонів, походів, концертів та інших заходівз метою:
1.1 формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і у молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризації української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності;
1.2 виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України;
1.3 виховання любові та гордості за власну державу, національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей патріота України.
2. Поширення серед дітей та молоді здорового та безпечного способу життя.
Види діяльності:
проведення акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, походів, зборів-походів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів з метою:
2.1 підвищення рівня здоров’я молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;
2.2 сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей; формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; забезпечення репродуктивного здоров’я молоді; популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.
3. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).
Види діяльності:
проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, конференцій, форумів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів з метою:
3.1 формування усвідомлених мотивів молоді щодо вибору певного виду діяльності, що забезпечить задоволення її матеріальних і духовних потреб;
3.2 сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятостіта ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі;
3.3 підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцяхта залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості.
4. Утвердження громадянської свідомості й активної громадянської позиції дітей та молоді, в тому числі для молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.
Види діяльності:
проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, обмінів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходівз метою:
4.1 виховання суспільно активних молодих громадян, підвищення рівня громадянської свідомості та активності;
4.2 привернення уваги молоді щодо участі в громадському житті;
4.3 обміну міжкультурним досвідом та налагодження співпраці між молоддю сходу та заходу України;
4.4 популяризації волонтерської діяльності та покращення процесу залучення, координації та мотивації волонтерів.
5. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва.
Види діяльності:
проведення акцій, ігор, змагань, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів з метою:
5.1 забезпечення активної участі молоді та представників міжнародних і українських молодіжних організацій у житті суспільства;
5.2 участі українських молодіжних делегацій у міжнародних заходах.
6. Розвиток неформальної освіти.
Види діяльності:
проведення ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, походів, зборів-походів та інших заходів з метою:
6.1 особистого, соціального, професійного розвитку молодих людей;
6.2 розвитку, самореалізації та активізації молоді.
Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:
1) заяву про участь у конкурсі за формою встановленого зразка, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);
2) копії свідоцтва про реєстрацію громадської організації, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності);
3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою встановленого зразка;
5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
6) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, інформація щодо наявності бюджетних правопорушень протягом останніх двох років.
Проект (захід) та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам Наказу Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері» від 3 березня 2016 року № 808.
При плануванні видатків також слід враховувати, що проекти (заходи) мають бути орієнтовані на рівний доступ до участі в них жінок та чоловіків, у тому числі щодо отримання та поширення будь-якої інформації у молодіжному середовищі або щодо реалізації політики у молодіжній сфері.
Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту (заходу) становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми та не може перевищувати 30 тис. грн.
Рівень виконання проекту (заходу) повинен бути обласний. Обласний рівень виконання проекту (заходу) – провадження проектної діяльності у більш як половині районів області та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області.
Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.
Всі копії документів, що містяться у конкурсній пропозиції повинні бути скріплені печаткою Організації.
Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу.
До участі у конкурсі не допускаються: всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнські громадські організації інвалідів і ветеранів та їх спілки, підприємства та організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємства та об’єднання зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національні творчі спілки та їх регіональні осередки.
Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення до 17 лютого 2017 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00 год. за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, к. 454. Контактний телефон (032) 261-27-40, e-mail: molodpol@gmail.com.
Конкурс проводиться до 15 березня 2016 року.
У разі визнання проекту (заходу) переможцем Конкурсу, організатор визначає обсяги бюджетних коштів для виконання кожного проекту з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

Золочівська РДА

Залишити відповідь