Оформлення касових операцій за новими формами

Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148, яке набрало чинності з 05 січня 2018 року, затверджені нові типові форми касових документів, а саме:
– відомості на виплату готівки;
– прибуткового касового ордера (форма № КО-1);
– видаткового касового ордера (форма № КО-2);
-журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (форми № КО-3 та КО-3а);
– касової книги (форма № КО-4);
– книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки (форма № КО-5);
– акта про результати інвентаризації наявних коштів;
– акта про перевірку дотримання порядку ведення операцій із готівкою.
Таким чином, починаючи з 05 січня п.р. суб’єкти господарювання повинні використовувати для оформлення касових операцій касові документи, які відповідають вимогам типових форм, затверджених постановою № 148.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ