НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ІНФОРМУЄ: “НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ”.

Чи має бути у школі служба охорони праці
Питання, яке стоїть на порядку денному сьогодні.
Розглянемо звичайну середню школу: у школі 68 працівників і понад 600 учнів. Однак, у штаті немає спеціаліста з охорони праці. Такий фахівець є лише у міському відділі освіти. Чи законно це?
Ні, це незаконно. За законодавством керівник навчального закладу зобов’язаний створити службу охорони праці. На підприємстві, де працює 50 і більше осіб, роботодавець створює службу охорони праці (ст. 15 Закону про охорону праці).
У сфері освіти обов’язки відповідальних осіб з охорони праці визначає Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. № 563; далі — Поло-ження № 563).
Управління освіти і науки обласних, міських державних адміністрацій та районні (міські) управління освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування створюють службу охорони праці відповідно до Типового положення (пп. 3.2.2 Положення № 563).
Однак і керівник навчального закладу за Положенням № 563 зобов’язаний створити службу охорони праці. На це вказує пункт 4.1.2 Положення № 563:
Керівник навчального закладу відповідно до Типового положення створює у навчальному закладі служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо підпорядковуються йому. Також призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальному закладі.

Навчання та перевірка знань із питань охорони праці працівників закладів освіти: нові вимоги
Міністерство освіти і науки України внесло зміни до Положення про навчання та перевірку знань із охорони праці у навчальних закладах. Ознайомимося з новаціями.

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (затверджене наказом МОН від 18.04.2006 р. № 304 у редакції наказу МОН від 22.11.2017 № 1514; далі — Положення) встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладів освіти, установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі — Навчання), а також навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, цивільний захист, запобігання побутового травматизму тощо) учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів закладів освіти.
Вимоги  Положення є обов’язковими для виконання учасниками освітнього процесу, іншими працівниками установ та закладів освіти та спрямовані на реалізацію системи безперервного Навчання здобувачів освіти, працівників із метою забезпечення належних, безпечних і здорових умов навчання та праці, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.

Які повноваження керівника
Керівник закладу освіти:
затверджує наказом план-графік проведення Навчання, який складають раз на три роки;
затверджує перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників, який складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
створює умови для роботи комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
контролює оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення й облік посвідчень про перевірку знань тощо.
Строк зберігання протоколів перевірки знань із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності — не менше п’яти років.

Кого та де навчають
Навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники
закладу освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, громадської тощо).
Особи, які суміщають професії, проходять інструктаж, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з основних професій і з професій за сумісництвом.
Навчання керівників закладів дошкільної, позашкільної та середньої освіти, їх заступників, відповідальних за охорону праці, педагогічних та інших працівників, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, проводять:
на базі методичних підрозділів відповідних органів управління осві-тою;
у закладах освіти;
у навчальних центрах, визначених місцевими органами управління освітою.
Усі інші посадові особи та працівники установ та закладів освіти проходять Навчання безпосередньо в установах та закладах освіти, їх структурних підрозділах за місцем роботи обсягом не менше 20 годин.
Навчання проходять раз на три роки.
Працівники установ та закладів освіти, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою (затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15; далі — Наказ № 15) та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі (затверджений наказом МОЗ, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.1994 р. № 263/121) проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (затверджене Наказом № 15; далі — Типове положення).
Як навчають
Навчання працівників проводять як складову навчання з питань охоро-ни праці, безпеки життєдіяльності. При цьому кількість годин і тематика навчання з питань охорони праці має відповідати  Типовому положенню.
У закладах загальної середньої освіти під час трудового і професійного навчання здійснюють навчання з питань охорони праці у вигляді інструктажів з охорони праці. Крім того, проводять навчання з питань безпеки життєдіяльності.
Використовують також сучасні форми організації навчання — модульне, дистанційне, екстернатне тощо, а також технічні засоби навчання — аудіовізуальні, комп’ютерні.
Посадові особи й інші працівники установ та закладів освіти під час прийняття на роботу періодично мають проходити інструктажі з питань охорони праці, навчання щодо надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій під час виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих, навчання з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки.
Хто перевіряє знання
Перевірку проводить комісія, склад якої затверджує керівник своїм наказом.
Голова комісії — керівник або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності. За потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.
До складу комісії закладу освіти входять:
спеціаліст служби охорони праці;
представник профспілки;
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
До складу комісії закладу освіти залучаються: страховий експерт з охорони праці територіального органу Фонду соціального страхування України, та викладачі охорони праці, безпеки життєдіяльності, які проводили навчання (за їх згодою).
Комісію вважають правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
Усі члени комісії мають пройти Навчання у порядку, встанов-леному Типовим положенням і Положенням.
Як перевіряють знання
Перевірку знань здійснюють відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки тощо, додержання яких належить до функціональних обов’язків працівників.
Питання для перевірки складають члени комісії з урахуванням місцевих умов. Затверджує перелік керівник установи чи закладу освіти.
Основними формами перевіркиє:
тестування;
залік;
іспит.
Тестування проводять за допомогою технічних засобів (автоекзамена-тори, модульні тести тощо).
Залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування, а також творчої роботи.
У разі незадовільних результатів перевірки знань працівники протягом одного місяця проходять повторну перевірку знань.
Працівників, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, до роботи не допускають.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці завершують перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.
У разі незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводять інструктаж і повторну перевірку знань.
Які документи оформляють
Результати перевірки заносять до протоколу засідання комісії з пере-вірки знань працівників із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Особам, які під час перевірки виявили задовільні результати, видають посвідчення про перевірку знань із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Посвідчення про перевірку знань працівникам, які проходили навчання в установі та закладі освіти, обов’язково видають лише для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Страховий експерт з охорони праці Золочівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області – Л. С. Зигмунт

Залишити відповідь

Next Post

У Львові за одержання неправомірної вигоди затримано лікаря-невролога

Як встановили правоохоронці, лікар вимагала та отримала від матері дитини-інваліда неправомірну вигоду за видачу витягу з медичної картки для подальшого оформлення державної соціальної виплати. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області. “Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.14 (готування до злочину) ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, […]