Ми запитали про запозичені слова в українській мові: чи знають люди їх значення?

На даний момент в українській мові функціонують багато слів іншомовного походження. Отож, ми вирішили запитати людей: чи знають вони правильне їх трактування та чи варто їх вживати?

Розмовляла Зоряна Ковалишин.

Довідка слів:

Урбаніза́ція (від лат. urbanus — міський) — зростання значення міст в розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в певному регіоні, країні, світі.

«Мозкови́й шторм» (або «злива ідей», ґенерування ідей, англ. brainstorming) — популярний метод висування творчих ідей у процесі розв’язування наукової чи технічної проблеми, сеанси якого стимулюють творче мислення.

ФІА́СКО — невдача, неуспіх, провал.

Іннова́ція (англ. innovation — нововведення)— ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Гендер, ґендер (англ. gender — «стать», від лат. genus — «рід») — соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто деякий соціальний конструктор, що визначає соціальну стать людини.

Феміні́зм (англ. Feminism, від лат. femina «жінка») — низка політичних, суспільних рухів та ідеологій, які поділяють спільну мету: визначити, встановити і досягти політичної, економічної, культурної, особистої та соціальної рівності жінок із чоловіками. Це включає прагнення встановити можливості для жінок у сфері освіти та праці, рівні з такими для чоловіків.

Перфо́рманс або Перфо́манс (від англ. performance — вистава, спектакль, від perform) — одна з форм акціоністського мистецтва, де твором вважають дії автора, за якими глядачі спостерігають у режимі реального часу.

Фро́нтмен (англ. frontman) — лідер музичного гурту, до поведінки якого як на сцені, так і в повсякденному житті, уподобань і особистого життя привертається найбільша увага з боку прихильників та ЗМІ.

Інавгура́ція (від лат. inauguro — посвячення до посади) — церемонія вступу на посаду голови держави або на високий духовний сан. «Інавгурація» є словом давньоримського походження, коли чиновників (правителів, суддів, магістрів) посвячували на їхні посади авгури, трактуючи волю богів.