Герб та прапор

Про затвердження герба та прапора (хоругви)
Золочівського району

VІІІ сесія Золочівської районної ради V демократичного скликання
PІШЕННЯ №120
від 26 червня 2007року
Про затвердження герба та прапора (хоругви)
Золочівського району
 
Відповідно до рішення VІ сесії районної ради V демократичного скликання від 05.01.2007р. №71 “Про утворення тимчасової комісії з виготовлення герба та прапора (хоругви) Золочівського району”, взявши до уваги пропозиції тимчасової комісії з виготовлення герба та прапора (хоругви) Золочівського району, керуючись пп.14 п.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити герб та прапор (хоругву) Золочівського району згідно з додатком №1.
2.Затвердити Положення про герб та прапор (хоругву) Золочівського району згідно з додатками №2 і №3.
3.Рекомендувати головам місцевих рад розробити та затвердити символіку територіальних громад відповідних рад.
Голова районної ради Б.Золотник
Додаток №1
до рішення
VІІІ сесії районної ради V демократичного скликання
від 26 червня 2007р. №120
Опис герба і прапора Золочівського району
Герб Золочівського району являє собою геральдичний щит, заокруглений знизу, дводільний, поділений по діагоналі зліва направо, у правому, золотому (жовтому) полі якого зображено чорний хрест, встановлений на Підлиській Білій горі на честь 100-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича – знак народної пам’яті про видатного просвітителя й поета.

У лівому, зеленому полі зображено срібну (білу) наріжну вежечку Золочівського замку – символ усіх городищ, замків, міських фортифікацій і оборонних монастирів регіону, які оберігали мешканців краю від чужинських нападів.

Золоте поле символізує основне заняття мешканців району – вирощування зернових. Зелене – лісові багатства краю і його мальовничу природу. Поля розділяє хвиляста синя лінія – символ вододілу між басейнами Чорного й Балтійського морів, розташованого на теренах району, витоків рік Західного Бугу та Золотої Липи, а також багатих водних ресурсів Золочівщини, зокрема питної води.

Щит (обрамлений фігурним картушем) увінчаний короною з дубових листків (символ бойової слави) і пшеничних колосків (символ мирної праці).

Обабіч щита щитотримачі – два золоті (жовті) леви з червоним озброєнням (кігтями і язиком), які стоять на задніх лапах, передніми спираючись на щит. Вони символізують приналежність краю до Галицько-Волинської держави, відображають волелюбність мешканців краю, їх готовність до боротьби за свою державу. Під щитом синя девізна стрічка з золотим (жовтим) написом “Золочівський район”.

Прапор (хоругва) району являє собою прямокутне полотнище, співвідношення сторін якого 2 : 3, синього кольору, в центрі якого зображений герб району

Заступник голови районної ради С.Коропецький
Додаток №2
до рішення
VІІІ сесії районної ради V демократичного скликання
від 26 червня 2007р. №120
ПОЛОЖЕННЯ
про герб Золочівського району
Герб – це символ, офіційна емблема району, в якому відображається його історія, особливості та традиції.

Золочівщина – один з найдавніше заселених районів Львівщини. Тут виявлено поховання ІІ-го тисячоліття до Р. Х., поселення епохи раннього заліза (VІІІ-V ст. до Різдва Христового). В добу Київської Русі й Галицько-Волинської держави тут існували такі твердині, як Пліснеське городище, Гологори, Сасів, Олесько. Вони охороняли торговельні шляхи між Галичем і Києвом, Долинськими й Коломийськими жупами та Волинню і Литвою. Монголо-татарська навала середини ХІІІ ст. завдала краєві значної шкоди. В добу середньовіччя Золочівська земля знову інтенсивно розвивається. Торгівля й ремесла зосереджуються в містах на маґдебурзькому праві – Золочеві, Білому Камені, Поморянах, Вижнянах, Погорільцях, Глинянах. Ці міста звільнялися від повинностей на користь феодалів, а сплачували податки безпосередньо державній скарбниці. Осередками культури й духовності були монастирі, зокрема Унів і Словіта. Протягом ХV-XVIII ст. Золочівщина, як і вся Галичина, входила до складу Речі Посполитої, а з 1772 р. перейшла під владу Австрійської імперії. Золочів у цей час став центром циркулу (округу), осідком адміністративної, судової і податкової влади. З краєм пов’язані життя і діяльність одного з видатних діячів українського відродження ХІХ ст. – Маркіяна Шашкевича. Після 1 листопада 1918 р. Золочівщина входила до складу ЗУНР, була центром повіту. Тут була створена Золочівська бригада УГА, що боролася за волю України не лише в Галичині, а й у Наддніпрянщині. За часів панування Польщі Золочів також був центром повіту, політичним, адміністративним і судовим осередком. На початку ІІ світової війни Золочівщина була окупована радянською імперією, потім Німеччиною, з 1944 р. знову входила до складу СРСР. Населення краю брало активну участь у збройній боротьбі за визволення від чужоземних окупантів, воювало в лавах УПА, дивізії “Галичина”, діяло в українському підпіллі, боролося за відновлення Української держави. Нинішній Золочівський район, утворений у 1939 р., має площу понад 1 тис. кв. км., населення – 72, 6 тис. осіб (станом на 01.01.2007 р.), у ньому 2 міста, селище і 107 сіл. Головною галуззю господарства району є сільське господарство (с/г угіддя складають 76 зі 110 тис. га площі р-ну), в першу чергу вирощування зернових. Ліси займають близько чверті території району.

Герб Золочівського району являє собою геральдичний щит, заокруглений знизу, дводільний, поділений по діагоналі зліва направо (по-геральдичному), у правому, золотому (жовтому) полі якого зображено чорний хрест, встановлений на Підлиській Білій горі на честь 100-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича – знак народної пам’яті про видатного просвітителя й поета. У лівому, зеленому полі зображено срібну (білу) наріжну вежечку Золочівського замку – символ усіх городищ, замків, міських фортифікацій і оборонних монастирів регіону, які оберігали мешканців краю від чужинських нападів. Золоте поле символізує основне заняття мешканців району – вирощування зернових. Зелене – лісові багатства краю і його мальовничу природу. Поля розділяє хвиляста синя лінія – символ вододілу між басейнами Чорного й Балтійського морів, розташованого на теренах району, витоків рік Західного Бугу та Золотої Липи, а також багатих водних ресурсів Золочівщини, зокрема питної води. Щит обрамлений фігурним картушем і увінчаний короною з дубових листків (символ бойової слави) і листків липи. Обабіч щита щитотримачі – два золоті (жовті) леви з червоним озброєнням (кігтями і язиком), які стоять на задніх лапах, передніми спираючись на щит. Вони символізують приналежність краю до Галицько-Волинської держави, відображають волелюбність мешканців краю, їх готовність до боротьби за свою державу. Під щитом синя девізна стрічка з золотим (жовтим) написом “Золочівський район”.

Пропорції герба: висота й ширина 5 : 4, радіус заокругленого нижнього краю дорівнює 1/2 ширини щита. Поділ щита здійснений хвилястою лінією заширшки в 1/10 ширини щита.

1. Еталонний зразок герба знаходиться у Золочівській районній раді.
2. Герб району може:
– розміщуватися на будівлях та в приміщенні районної ради;
– використовуватися на бланках ділових паперів районної ради.

3. Герб району може розташовуватися на архітектурних спорудах і використовуватися у святковому оформленні, при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції, використовуватися на бланках ділових паперів підприємств, закладів, організацій району.

4. Використання зображення герба, згідно п. 5 цього Положення, здійснюється за умови отримання дозволу, який видає голова районної ради. Дозвіл або письмова відмова із зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви за місцем юридичної адреси заявника. Термін дії дозволу 1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.

У дозволі зазначається комерційна чи некомерційна мета використання зображення герба. В разі визначення мети як комерційної, заявник зобов’язується сплачувати збір за його використання у розмірі, визначеному районною радою. Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання герба Золочівського району сплачується з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.

Заступник голови районної ради С.Коропецький

Додаток № 3
до рішення

VІІІ сесії районної ради V демократичного скликання
від 26 червня 2007р. №120
ПОЛОЖЕННЯ
про прапор (хоругву) Золочівського району
Прапор (хоругва) Золочівського району є символом, що відображає історію і традиції району.

Прапор (хоругва) району являє собою прямокутне полотнище, співвідношення сторін якого 2 : 3, синього кольору, в центрі якого зображений герб району – геральдичний щит, заокруглений знизу, дводільний, поділений по діагоналі зліва направо (по-геральдичному), у правому, золотому (жовтому) полі якого зображено чорний хрест, встановлений на Підлиській Білій горі в честь 100-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича. У лівому, зеленому полі зображено срібну (білу) наріжну вежечку Золочівського замку. Прапор (хоругва) двосторонній, зображення на зворотній стороні дзеркальне щодо лицевої сторони. Кріплення прапора (хоругви) здійснюється або загином на короткій стороні до вертикального древка, завершеного металевим навершшям, або до древка з перпендикулярним раменом чотирма загинами згори з округлими вирізами й трьома загинами від древка з прямокутними вирізами. Вершина й рамено древка завершуються нікельованими металевими кулями.

1.Еталонний зразок прапора (хоругви) району зберігається в кабінеті голови районної ради.

2. Прапор (хоругва) всановлюється у сесійній залі районної ради постійно.

3. Прапор (хоругва) підіймається:
– на будівлі, де проходить сесія районної ради, на весь період сесій;
– на будинку районної ради постійно.

4.Прапор (хоругва) району може підійматися на будинках та встановлюватись у приміщеннях органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, закладів, установ, організацій, підприємств району в дні державних та місцевих свят, прийому офіційних делегацій, під час спортивних змагань. Зображення прапора (хоругви) району може бути використане при виготовленні друкованої і рекламно-сувенірної продукції.

5.Використання зображення прапора (хоругви), згідно п. 5 цього Положення, здійснюється за умови отримання дозволу, який видає голова районної ради. Дозвіл або письмова відмова із зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу 1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.

У дозволі зазначається комерційна чи некомерційна мета використання зображення прапора (хоругви). У разі визначення мети як комерційної, заявник зобов’язується сплачувати збір за його використання у розмірі, визначеному районною радою.

Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання прапора (хоругви) Золочівського району сплачується з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.

6. Прапор (хоругва) району при одночасному піднятті з державним прапором України не повинен перевершувати його за розмірами.

Заступник голови районної ради С. Коропецький

ХХ сесія Золочівської районної ради V демократичного скликання
PІШЕННЯ №409
від 26 лютого 2010 року

Про затвердження гімну Золочівського району
Відповідно до рішення ХVІ сесії районної ради V демократичного скликання від 12.03.2009р. №288 «Про утворення робочої групи для організації проведення Дня Золочівського району, розроблення порядку присвоєння звання «Почесний громадянин Золочівського району» та для створення гімну Золочівського району», взявши до уваги пропозиції робочої групи для створення гімну Золочівського району, постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись пп.14 п.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити гімн Золочівського району «Будь славна, Золочівщино» на слова Ольги Кіс та музику Віктора Камінського.
2. Затвердити Положення про Гімн Золочівського району Львівської області згідно з додатком.
Голова районної ради Б.Золотник
Додаток
до рішення
XХ сесії районної ради V демократичного скликання
від 26 лютого 2010 року №409
ПОЛОЖЕННЯ
про Гімн Золочівського району «Будь славна, Золочівщино»

гімн Золочівського району

1. Гімн Золочівського району є офіційним символом Золочівщини.

2. Власником Гімну району є Золочівська районна рада. Гімн району в авторському виконанні Державної заслуженої академічної хорової капели «Трембіта» та дане Положення зберігаються в районній раді.

3. При репродукуванні та тиражуванні Гімну району має бути збережена музична та поетична подача оригіналу тексту та музики Гімну, затвердженої сесією Золочівської районної ради.

4. Гімн району може звучати після виконання Державного Гімну:
– при відкритті і закритті сесії районної ради (за попереднім погодженням президії районної ради);
– при відкритті і закритті сесій місцевих рад.
– під час проведення Дня району, інших урочистих церемоній та урочистих заходів районного рівня, урочистих церемоній та урочистих заходів в територіальних громадах, підприємствах, установах, організаціях району;
– по районному радіомовленню під час транслювання урочистих районних заходів.

5. Форма виконання Гімну району повинна відповідати формі виконання Державного Гімну.

6. Використання Гімну Золочівського району може відбуватися з використанням інших символів району (підняття прапора, встановлення хоругви та герба району).

Публікацію взято з сайту  zolochiv-rajrada.gov.ua

Залишити відповідь

Next Post

Вільшанка

Церква з XVII століття свідчить, що село є давнє. У 1886 році власником села був граф Юстин Лось. про попередніх власників немає ніяких відомостей. У 1885 році власник села мав 228гектарів землі, а селяни мали 225 гектарів. У селі була неететова школа і громадська позичкова каса. Поділіться цим у соцмережах: