ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

ІНСТРУКЦІЇ ТА ІНСТРУКТАЖІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ.
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ:
При складанні професійних інструкцій з охорони праці варто звернути увагу на дотримання наступної структури:
– загальні положення. Обумовлюються основні обов’язки працівника по дотриманню норм охорони праці, його дії у випадку небезпеки або зафіксованих порушень. Описуються необхідні знання і навички працюючого в сфері безпеки за професією.
– вимоги безпеки перед початком роботи. Вказується специфіка спецодягу, інструменту або обладнання, яким користується працівник, необхідність перевірки працездатності обладнання, пожежної безпеки. Обумовлюються правила поведінки при виявленні порушень.
– вимоги безпеки під час виконання роботи. У розділі повинні бути обговорені правила дотримання безпеки життєдіяльності при виконанні безпосередньо професійних обов’язків. Чітко вказується, що забороняється робити з метою забезпечення норм охорони праці. Цей пункт повинен бути прописаний особливо докладно. Тут також повинні бути зазначені всі фактори, які можуть вплинути на стан здоров’я робітника, необхідні заходи щодо профілактики професійних захворювань.
– вимоги безпеки після закінчення роботи. Рекомендації щодо дій робітника, спрямовані на дотримання норм охорони праці після роботи. Забезпечення безпеки інших робітників, які можуть приступити до роботи після нього.
– вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. У розділі описуються основні дії працівника у випадку аварійної ситуації. Також даються рекомендації з надання першої допомоги собі або потерпілому у можливих ситуаціях на робочому місці.
Зміст інструктажів затверджується наказом по підприємству, кожна інструкція одержує свій номер, що фіксується у журналі реєстрації інструкцій.
Зразки оформлення всіх інструкцій є в інформаційній базі органів Фонду соціального страхування України та на спеціалізованих інтернет-ресурсах
При оформленні на роботу з кожним робітником проводиться вступний інструктаж, що включає основну інформацію про правила охорони праці на конкретно взятому підприємстві, його особливості і фактори, які можуть вплинути на здоров’я працівника.
Перш ніж приступити до роботи, робітник повинен пройти первинний інструктаж на робочому місці, інформація якого стосується безпосередньо правил охорони праці у сфері його обов’язків. Крім того працівник одержує на руки особисту інструкцію з охорони праці, розроблену службою охорони праці підприємства. Другий екземпляр інструкції (так само як і посадової інструкції працівника) зберігається у керівника підприємства.
Залежно від специфіки виконуваних обов’язків, працівник проходить повторний періодичний інструктаж. Для всіх працюючих – два рази в рік, для професій, пов’язаних з підвищеною небезпекою, один раз у три місяці.
Всі працівники один раз у три роки повинні проходити атестацію з питань охорони праці. Особи, професії яких пов’язані з підвищеною небезпекою, проходять атестацію щорічно.
Крім перерахованих вище видів інструктажів, у випадку порушення правил охорони праці, проводиться цільовий інструктаж на робочому місці, інформація про який фіксується в установленому порядку, як було зазначено вище.
Отже, обов’язкова документація по охороні праці, яка повинна бути на підприємстві (навіть якщо у вас на підприємстві працює менше 10 чоловік):
1) журнал вступного інструктажу (записи проводяться при прийнятті на роботу);
2) журнал реєстрації інструкцій (реєструються діючі інструкції, та привласнюється певний номер);
3) журнал реєстрації первинного інструктажу (проводяться записи першого інструктажу на робочому місці);
4) журнал реєстрації повторних та цільових інструктажів (вказується причина проведення – плановий або за спеціальним наказом);
5) журнал реєстрації інструкцій з питань пожежної безпеки (ведеться окремо, двічі у рік повторний інструктаж обов’язковий).
Як уже вказувалося вище, до комплексу заходів щодо охорони праці входить діяльність комісії з охорони праці, завдання якої – здійснення контролю роботи служби з охорони праці. До складу комісії входить уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, а також може входити представник служби охорони праці. Уповноважений не може бути членом адміністрації підприємства. Встановлюється періодичність контролюючих заходів (зазвичай раз на місяць), результати контролю оформляються спеціальним актом.
Якщо на підприємстві виявлені порушення правил охорони праці, то комісією з охорони праці складається акт, де перераховуються порушення, вказуються особи, винні у порушеннях і наслідки (якщо такі мали місце). Розробляються і затверджуються заходи щодо усунення порушень. Після усунення порушень проводиться повторна перевірка, за результатами якої також складається спеціальний акт.
У випадку виробничої травми, що наступила у результаті нещасного випадку на виробництві, затверджується комісія з розслідування нещасного випадку. Розслідування проводиться протягом трьох днів.
Безумовно, важко передбачити всі проблеми, які можуть виникнути, однак систематична і цілеспрямована робота з охорони праці дає можливість убезпечити життя і здоров’я людей від негативних факторів.
Хотілося б відзначити, що виконання правил охорони праці є обов’язком кожного працівника, а правильне оформлення документів, дотримання необхідних нормативних положень дає можливість керівникові захистити себе від недбалості або безвідповідальності робітника стосовно власного здоров’я і правил безпеки.

Страховий експерт Золочівського відділення
УВД ФССУ у Львівській області Л.С.Зигмунт

Залишити відповідь

Next Post

Виплата пенсії: що потрібно знати?

Кожен пенсіонер за власним вибором може одержувати пенсію або через поштові відділення, або через банківські установи. Про дату виплати Зважаючи на те, до якої категорії пенсіонерів належить людина (скажімо, чи це ветеран війни, чи пенсіонер за віком), відомство встановлює черговість виплати а саме: інваліди війни, учасники бойових дій, члени сімей […]