ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ІНФОРМУЄ

ОХОРОНА ПРАЦІ! ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ! НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ

«Як розслідувати нещасний випадок на підприємстві»

Про зміни у розслідуванні нещасних випадків за новим Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337)

 1. Як організувати розслідування
 2. Хто має входити до комісії
 3. Які дії комісії
 4. Які документи складати

Як організувати розслідування нещасного випадку

Якщо з працівником стався нещасний випадок, роботодавцю насамперед необхідно з’ясувати, чи підпадає ця подія під дію Порядку № 337.

 Подія не підпадає під дію Порядку № 337.

Якщо нещасний випадок не підпадає під дію Порядку № 337, проводять:

 • розслідування нещасного випадку невиробничого характеру;
 • службове розслідування, якщо подія пов’язана з виконанням службових обов’язків;
 • розслідування за міждержавним або відомчим нормативним документом, якщо подія пов’язана з виробничим травматизмом.

Міждержавні або відомчі нормативні документи, що визначають порядок розслідування нещасних випадків, на які не поширюється Порядок № 337, значено у (Додатку1).

До складу комісії з розслідування нещасного випадку невиробничого характеру входять:

 • посадова особа, яку визначає керівник підприємства, де працює потерпілий, — голова;
 • керівник відповідного структурного підрозділу підприємства;
 • представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий; якщо її немає — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Підстава — пункт 11 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 № 270.

Для службового розслідування комісію формують відповідно до відомчих нормативних актів, що визначають порядок службового розслідування (див.  Додаток 2).

Службове розслідування проводять на підставі розпорядчого документа керівника підприємства. Особу, щодо якої проводять розслідування, можуть відсторонити від виконання обов’язків за посадою. Рішення про відсторонення приймає керівник або ж це роблять за поданням голови комісії.

Особу, щодо якої проводять розслідування, письмово інформують про організацію щодо неї службового розслідування та про його причини.

За результатами службового розслідування складають Акт, який подають на розгляд керівнику підприємства.

 Подія підпадає під дію Порядку № 337

Якщо нещасний випадок підпадає під дію Порядку № 337, розслідування проводить спеціальна комісія або комісія підприємства.

 1. Спеціальна комісія

Комісію зі спеціального розслідування створює Держпраці та/або її територіальний орган протягом одного робочого дня після того, як отримали від роботодавця письмове повідомлення про нещасний випадок, або за інформацією з інших джерел:

 • органу досудового розслідування,
 • звернень потерпілого або членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи,
 • первинних організацій і територіальних об’єднань профспілок.

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводять протягом 15 робочих днів. За потреби провести лабораторні дослідження, експертизи, випробування, отримати відповідні висновки, а також додаткові пояснення від осіб, причетних до нещасного випадку, розслідування можна продовжити до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо.

На це вказує пункт 31 Порядку № 337.

Керівник територіального органу Держпраці, що створив спеціальну комісію, повинен протягом трьох робочих днів після того, як надійшли матеріали спеціального розслідування, розглянути та затвердити примірники акта за формою Н-1.

Якщо керівник територіального органу Держпраці не погоджується з висновками спеціальної комісії, він має право обґрунтовано повернути акти за формою Н-1 на доопрацювання та продовжити наказом строк розслідування до п’яти робочих днів (п. 46 Порядку № 337).

Якщо спеціальна комісія не виконала визначені Порядком обов’язки, керівник територіального органу Держпраці має право призначити повторне розслідування.

Його проводить комісія в іншому складі (п. 58 Порядку № 337).

Спеціальне розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) організовує відділ гігієни праці Держпраці.

До складу комісії входять:

 • представник територіального органу Держпраці — голова;
 • представник закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу працівникам підприємства, де працює хворий, або за місцем його проживання (якщо він не працює);
 • представник роботодавця;
 • представник первинної організації профспілки; якщо її немає — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці;
 • представник вищого органу профспілки;
 • представник робочого органу Фонду соціального страхування України (далі — Фонд) за фактичним місцем розташування підприємства;
 • представники інших органів (за потреби).

Підстава — пункт 105 Порядку № 337.

До складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку, яке організовує відділ розслідування Держпраці, входять:

 • посадова особа Держпраці та/або її територіального органу — голова;
 • представник робочого органу Фонду соціального страхування України;
 • представник уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства або місцевої держадміністрації;
 • керівник або спеціаліст служби охорони праці підприємства чи посадова особа, на яку роботодавець поклав функції з охорони праці, а у разі її відсутності — представник роботодавця;
 • представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, якщо немає первинної організації профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці;
 • представник профспілкового органу вищого рівня або територіального профоб’єднання;
 • представник місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, якщо нещасний випадок стався з особами, які працюють за цивільно-правовим договором, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами — підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;
 • лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці — у разі гострого професійного захворювання або отруєння;
 • посадові особи Держпраці та/або її територіального органу за галузевим напрямом (за потреби);
 • посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС — у разі потреби та за відповідним погодженням;
 • представники підприємства, на території якого стався нещасний випадок (за потреби).

Підстава — пункт 15 Порядку № 337.

 1. Комісія підприємства

Комісію з розслідування нещасного випадку на підприємстві створюють наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після того, як отримали інформацію про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяву потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи.

До складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого.

Комісія проводить розслідування нещасного випадку протягом п’яти робочих днів з дня її створення.

Роботодавець може продовжити розслідування, якщо потрібно провести лабораторні дослідження, експертизи, щоб установити обставини і причини нещасного випадку. Таке рішення погоджують із територіальним органом Держпраці. Про це йдеться у пункті 30 Порядку № 337.

Якщо на підприємстві достатня кількість працівників, щоб створити комісію, розслідування організовує керівник підприємства.

До складу комісії входять:

 • керівник або спеціаліст служби охорони праці чи посадова особа, на яку роботодавець поклав функції з охорони праці, — голова;
 • представник робочого органу Фонду соціального страхування України;
 • представник первинної організації профспілки; якщо її немає — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці;
 • лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці — у разі гострого професійного захворювання або отруєння;
 • інші представники підприємства, посадові особи органів Держпродспо-живслужби, ДСНС — у разі потреби та за відповідним погодженням.

Підстава — пункт 13 Порядку № 337.

Якщо на підприємстві немає необхідної кількості працівників, щоб створити комісію, розслідування організовує керівник підприємства за місцем настання нещасного випадку.

До складу такої комісії входять:

 • представник підприємства чи фізичної особи — підприємця (голова);
 • представник робочого органу Фонду соціального страхування України;
 • представник профспілки, членом якої є потерпілий, або територіального профоб’єднання за місцем настання нещасного випадку, якщо потерпілий не є членом профспілки;
 • представник місцевої держадміністрації або органу місцевого самовряду-вання;
 • представник підприємства, на території якого стався нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння);
 • лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці — у разі гострого професійного захворювання (отруєння);
 • представники органів Держпродспоживслужби, ДСНС — у разі потреби та за відповідним погодженням.

Підстава — пункт 17 Порядку № 337.

Як діяти комісії підприємства

Під час розслідування нещасного випадку комісія підприємства виконує такі дії.

 1. Проводить засідання зі складанням протоколу (дод. 4 до Порядку № 337), під час якого визначає:
 • розподіл обов’язків між членами комісії;
 • місце розташування потерпілого або особи, яка представляє його інтереси;
 • перелік осіб, причетних до нещасного випадку;
 • необхідність підготувати запити на отримання висновків компетентних органів.
 1. Направляє запрошення до співпраці потерпілому або уповноваженій особі, якапредставляє його інтереси (дод. 3 до Порядку № 337), талист-запит до закладу охорони здоров’я щодо надання необхідних для розслідування медичних висновків — зокрема, про підтвердження характеру і ступеня тяжкості травми; наявність алкогольних, наркотичних, токсичних чи отруйних речовин в організмі потерпілого.
 2. Встановлює дані про потерпілого, характеристику місця та обставини події.
 3. Оформлює протокол, ескіз місця події та її обставини.
 4. Якщо нещасний випадок пов’язаний з експлуатацією засобів виробництва, збирає матеріали щодо експлуатації цих засобів та об’єкта, де їх експлуатували.
 5. Якщо матеріали розслідування не дають змоги визначити обставини іпричини нещасного випадку протягом п’яти робочих днів з моменту створення комісії, продовжує строк розслідування записьмовим погодженням з територіальним органом Держпраці та проводить додаткові дослідження.
 6. Складає акт розслідування нещасного випадку заформою Н-1 (дод. 11 доПорядку № 337):
 • акт Н-1/П — нещасний випадок пов’язаний з виробництвом;
 • акт Н-1/НП — нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом;
 • тимчасовий акт — розслідування події під час руху транспортних засобів щодо осіб, не причетних до керування транспортним засобом, а також у разі, якщо потерпілий зник під час виконання трудових обов’язків.

Оформлює акт за формою Н-1 протягом двох робочих днів.

Член комісії може висловити незгоду з висновками комісії. У такому разі акт за формою Н-1 підписують з відміткою про наявність окремої думки, яку викладають письмово і додають до акта. Про наявність окремої думки зазначають у пункті 10 акта.

 1. Формує та розсилає матеріали розслідування протягом п’яти робочих днів.

Протягом трьох робочих днів надсилає передбачені Порядком № 337 матеріали розслідування:

 • потерпілому або особі, яка представляє його інтереси (прошитий акт за формою Н-1);
 • територіальному органу Держпраці за місцем нещасного випадку, а у разі події під час руху транспортних засобів — територіальному органу Держпраці за місцем реєстрації підприємства;
 • робочому органу Фонду за місцем реєстрації підприємства;
 • органу поліції у разі нещасного випадку, що призвів до тяжких наслідків;
 • іншим підприємствам, представники яких брали участь у розслідуванні (за потреби).
 1. Реєструє акт за формою Н-1 уЖурналі реєстрації осіб, щопотерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві (дод. 26 до Порядку № 337).
 2. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого складає протягом 10робочих днів відомості про наслідки нещасного випадку заформою Н-2 (дод. 25 до Порядку № 337). Протягом трьох робочих днів надсилає їх організаціям та особам, яким надсилали акти за формою Н-1.
 3. За наявності тимчасового акта за формою Н-1 тауразі отримання необхідних висновків компетентних органів складає й оформлює остаточну редакцію акта за формою Н-1. У розділі 8 акта зазначає інформацію про скасування тимчасового акта за формою Н-1. Надсилає акт органам, які брали участь у розслідуванні.

Орієнтовні переліки матеріалів розслідування нещасних випадків відповідно до Порядку № 337 знайдете у (Додатках 3 та 4).

Додаток 1

Міждержавні або відомчі нормативні документи,

що визначають порядок розслідування нещасних випадків,

на які не поширюється Порядок № 337

 • Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102» від 16.03.2016 р. №1024-VІІІ;
 • Угода про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що сталися з працівниками під час перебування їх поза державою проживання від 09.12.1994 р.;
 • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України, затверджений наказом МВС від 27.12.2002 р. № 1346;
 • Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України, затверджений наказом Управління державної охорони України від 16.12.2003 р. № 65;
 • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Держспецтрансслужбі, затверджений наказом Мінтрансу від 07.12.2009 р. № 1264;
 • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків і аварій, що сталися з особами рядового і навчального складу Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджений наказом Мін’юсту від 06.08.2012 р. № 1166/5;
 • Положення про порядок розслідування та ведення обліку аварій і нещасних випадків на виробництві, що сталися з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджене наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 11.03.2009 р. № 44;
 • Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій, затверджене наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 01.12.2004 р. № 184;
 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом МОН від 31.08.2001 р. № 616;
 • Інструкція про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджена наказом МНС від 18.08.2006 р. № 540;
 • Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затверджений наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 25.11.2015 р. № 714;
 • Інструкція про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професій-них захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України, затверджений наказом Служби завнішньої розвідки України від 16.06.2010 р. № 129;
 • Інструкція про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України, затверджена наказом МВС від 22.03.2016 року № 199;
 • Інструкція про розслідування та обліку нещасних випадків з військовослужбов-цями, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затверджений наказом Міноборони від 06.02.2001 р. № 36.

Додаток 2

Відомчі нормативні документи, що визначають порядок

службового розслідування

 • Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений постановою КМУ від 13.06.2000р. № 950;
 • Порядок проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу, затверджений постановою КМУ від 24.06.2016р. № 393;
 • Порядок проведення службових розслідувань у Національній поліції України, затверджений наказом МВС від 07.11.2018р. № 893;
 • Порядок проведення службових розслідувань у Національній гвардії України, затверджений наказом МВС від 13.03.2018р. № 188;
 • Порядок проведення службових розслідувань у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах, затверджений наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 14.06.2007р. № 416;
 • Методика проведення службового розслідування і розбору дорожньо-тран-спортних пригод, затверджена наказом Мінтрансу від 14.06.2011р. № 48;
 • Порядок розслідування транспортних подій на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного траспорту України, що належить до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку України, затверджений наказом Мінтранс-зв’язку від 01.03.2010р. № 113;
 • Положення про порядок службового розслідування дорожньо-транспортних пригод на міському електротранспорті, затверджений наказом Держжитлокомун-госпу від 06.07.2004р. № 129;
 • Положення про службове розслідування дорожньо-транспортних пригод на від-повідному транспорті, затверджений наказом Укравтодору від 29.07.2005р. № 304;
 • Правила проведення службового розслідування актів незаконного втручання     в діяльність цивільної авіації, затверджений наказом Мінтрансзв’язку від 02.11.2010р. № 804;
 • Інструкція про порядок службового розслідування транспортних подій та порушень безпеки руху на залізницях України, затверджена наказом Мінтрансу від 27.04.2001р. № 259;
 • Інструкція про порядок організації та проведення службового розслідування і службової перевірки в Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті, затверджена наказом Голови Укртрансінспекції від 13.08.2013р. № 650;
 • Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в органах і підроз-ділах цивільного захисту, затверджена наказом МВС від 05.05.2015р. № 515;
 • Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури, затверджена наказом ГПУ від 06.12.2017р. № 343.

Додаток 3

Інформаційні документи щодо роботи комісії

Первинні:

 • документ, що дає підстави для розслідування: повідомлення про нещасний випадок; звернення органу досудового розслідування, юридичних і фізичних осіб тощо; рішення (постанова) суду про проведення розслідування або вста-новлення факту настання нещасного випадку;
 • екстрене повідомлення закладу охорони здоров’я про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадк;
 • наказ про створення комісії з розслідування нещасного випадку; наказ про створення екстреної комісії (за потреби); наказ про продовження розслідування (за птреби); наказ про зміни до складу комісії (за потреби).

Проміжні:

 • протокол засідання комісії;
 • лист-запит до закладу охорони здоров’я щодо надання необхідних для розслі-дування медичних висновків;
 • лист-запит до компетентного органу щодо надання висновків і матеріалів, необхідних для об’єктивного розслідування (за потреби).

Заключні:

 • акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1 (Н-1/П, Н-1/НП, тимчасо-вий акт);
 • перелік матеріалів розслідування (на окремому аркуші): витяги з нормативно-правових актів з охорони праці, дорожнього руху, а також з державних стан-дартів, інструкцій з безпечного проведення робіт і посадових інструкцій, вимоги яких було порушено;
 • лист на розсилку матеріалів із зазначенням необхідних адресатів.

Інформаційні дані про потерпілого та осіб, причетних до нещасного випадку

Первинні:

 • документи, що вказують на трудові відносини між роботодавцем та потерпілим (договір, контракт тощо); документи про прийняття на роботу (наказ про прий-няття на роботу, особиста картка, дані про сімейний стан, професійний добір тощо); ідентифікаційний код; витяг з трудової книжки;
 • дані про проходження первинного та останнього періодичного медичного огля-ду (для робіт із підвищеною небезпекою); первинна медична документація (за птреби);
 • документи про проходження навчання та інструктажів з питань охорони праці (зокрема, витяги з Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці); останній протокол перевірки знань з питань охорони праці за професією чи видом робіт, під час яких стався нещасний випадок (для робіт із підвищеною небезпекою); документи про забезпечення потерпілого засобами індивідуаль-ного та колективного захисту.

Проміжні:

 • лист потерпілому або членам його сім’ї чи уповноваженій ним особі про ство-рення комісії з розслідування нещасного випадку та запрошення до співпраці.

Додаток 4

Інформаційні документи щодо роботи комісії

 • документ, що дає підстави для розслідування: екстрене повідомлення закладу охорони здоров’я з посиланням на нещасний випадок; повідомлення про нещасний випадок; звернення органу досудового розслідування, юридичних і фізичних осіб тощо; рішення (постанова) суду про проведення розслідування або встановлення факту настання нещасного випадку;
 • наказ про створення комісії з розслідування нещасного випадку; наказ про створення екстреної комісії; наказ про зміни до складу комісії (за потреби);
 • наказ про продовження розслідування;
 • лист-запит до медичного закладу про причину смерті та наявність алкогольних, токсичних, наркотичних або отруйних речовин в організмі потерпілого;
 • акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1/НП;
 • перелік матеріалів розслідування;
 • лист на розсилку матеріалів із зазначенням необхідних адресатів.

Інформаційні дані про потерпілого та осіб, причетних до нещасного випадку

 • протокол зустрічі членів спеціальної комісії з членами сім’ї потерпілого чи уповноваженою особою, яка представляє їхні інтереси;
 • висновок судово-медичної експертизи про причину смерті, стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння потерпілого.

Інформаційні дані про підприємство або виробничий об’єкт,

пов’язані з нещасним випадком

 • протокол огляду місця, де стався нещасний випадок;
 • пояснювальні записки.

Страховий експерт з охорони праці Золочівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області   Л.С.Зигмунт

Next Post

У Золочівському районі внаслідок зіткнення з підводою травмований мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 жовтня близько 19.45 на автодорозі «Тернопіль-Львів». Про це “Золочів.нет” повідомили у поліції. “Як попередньо встановили правоохоронці, 17-річний мешканець одного з сіл району, керуючи мотоциклом, скоїв зіткнення з підводою, якою керував його 44-річний односельчанин. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом стегна та був доставлений у […]