Без реформування пенсійної системи немає майбутнього

Система пенсійного забезпечення України, у відповідь на суспільні запити, перебуває у стадії постійного розвитку та вдосконалення. Запровадження системи персоніфікованого обліку відомостей, розпочате в 1998 році, сьогодні вже має свої результати. Вся інформація про застрахованих осіб, яка необхідна для призначення пенсій та інших соціальних виплат, наявна в органах Пенсійного фонду України.
Однак, подальше реформування системи пенсійного забезпечення є вкрай необхідним для нашої держави — як для нашого покоління так і для наступних поколінь.
Основними напрямками оновленої пенсійної системи стануть:
По – перше, – відмова від практики спеціальних пенсій та перехід до нарахування виплат за єдиним законом — Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і винятково, залежно від тривалості страхового стажу та заробітку, з якого справлялись внески до солідарної системи, незалежно від характеру роботи та категорій посад, які вони обіймали.
По – друге, – запровадження накопичувальної системи. Запровадження другого рівня пенсійної системи пропонується з 1 січня 2017 року. При цьому варто зазначити, що обов’язкова участь у цій системі всіх працюючих осіб до 35 років та добровільна — для осіб віком старше 35 років. Ставка внеску – від 2% зі щорічним збільшенням до 7%, без додаткових навантажень на громадян та роботодавців. Плюсом цієї системи є гарантована пенсія та передача акумульованих коштів в спадок. Дуже важливим питанням при запровадженні накопичувальної системи є гарантії збереження коштів. У цьому випадку гарантом виступає саме держава, яка кожному громадянину гарантує контроль за використанням коштів накопичувальної системи.
По – третє, розвиток недержавного пенсійного страхування. Система недержавного пенсійного забезпечення діє в Україні з 1 січня 2004 року. Однак вона потребує активізації роботи та забезпечення заходів, які б підвищували довіру людей до цієї системи.
Органи Пенсійного фонду України докладатимуть максимум зусиль для здійснення цих реформ з метою встановлення справедливості в солідарній системі пенсійного забезпечення та запуску складного, але такого необхідного механізму функціонування трирівневої пенсійної системи та всіх її складових

Відділ надходження, прогнозування платежів,
обліку застрахованих осіб та
контрольно – перевірочної роботи


Залишити відповідь

Next Post

ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Припинення діяльності громадського об’єднання здійснюється відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання»: 1) за рішенням громадського об’єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об’єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу; 2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання. Припинення діяльності громадського об’єднання […]